Legendy polskie „po nowemu”: Smok Wawelski – film

Karty pracy oraz tekst Legendy o Smoku Wawelskim to koszt 18 PLN.

Aby zostać właścicielem pakietu należy wpłacić 18 PLN na konto ODN SWP oraz przesłać potwierdzenie przelewu poniższym formularzem. Karty wysyłamy mailem codziennie o 8:00 i 16:00.

DANE DO PRZELEWU:
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
ul. Pieniężnego 6, 14-100 Ostróda
14 2490 0005 0000 4600 7271 8358

W TYTULE należy zapisać : imię i nazwisko, SMOK WAWELSKI