Letnia Akademia Kultury i Języka Polskiego – rekrutacja

 

Letnia Akademia Kultury i Języka Polskiego to atrakcyjna forma wakacyjnej edukacji dla dorosłych w Ojczyźnie Przodków.
Dwutygodniowy turnus edukacyjny odbywać się będzie w Olsztynie w dniach 01.08 – 14.08.2108 r. Realizowany jest przez Warmińsko-Mazurski Oddział Stowarzyszenia
„Wspólnota Polska” (ul. Partyzantów 87, 10-402 Olsztyn, tel. 89 521 36 20 e-mail: odnswp@gmail.com)

Podstawowy program Akademii obejmować będzie codzienne zajęcia językowe
z lektorem oraz wykłady z najnowszej historii, kultury i literatury polskiej. Zajęcia będą
prowadzone na poziomach kompetencyjnych, określonych na podstawie testów. Proces
edukacyjny (wykłady i ćwiczenia) będzie uzupełniany przez indywidualne konsultacje
językowe oraz bogaty program kulturalny i turystyczny.
Integracyjna formuła Letniej Akademii, adresowana wyłącznie do osób pochodzenia
polskiego, sprzyjać będzie nawiązywaniu kontaktów oraz wymianie informacji, przydatnych
w rozwijaniu działalności polonijnej w rodzimych środowiskach uczestników.

Program pobytu dostępny tu: LAKiJP Olsztyn 2018 program

Warunkiem uczestnictwa w proponowanym szkoleniu jest nadesłanie do 30 czerwca 2018r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego.

Ponieważ ilość miejsc jest ograniczona o zakwalifikowaniu zdecyduje między innymi kolejność nadesłanych zgłoszeń. Osoby przyjęte do udziału w Akademii otrzymają potwierdzenie na adres mailowy. Wyniki ogłoszone zostaną w dn. 3 lipca 2018r.

Projekt kierowany jest do nauczycieli polonijnych z krajów Europy Wschodniej.

Uczestnicy są zobowiązani do:

a/ wykupienia ubezpieczenia na czas pobytu w Polsce,

b/ terminowego stawienia się na turnus,

c/ aktywnego uczestnictwa w zajęciach,

d/ pokrycia ewentualnych kosztów związanych ze spowodowaniem szkód podczas pobytu na szkoleniu.

 

 

 

 


Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą