Metodyczne studium nauczania języka polskiego jako drugiego/obcego

Szanowni Państwo,

zapraszamy serdecznie do nowego projektu Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia Wspólnota Polska – Metodycznego Studium nauczania języka polskiego jako drugiego/obcego.

Metodyczne Studium to cykl trzech zjazdów podczas których nauczyciele polonijni udoskonalą swoje umiejętności w zakresie nauczania poszczególnych kompetencji języka polskiego: mówienia, rozumienia, słuchania, czytania i pisania.  Zajęcia poprowadzi dr hab. Agata Roćko, profesor IBL Państwowej Akademii Nauk. W 2018 roku warsztaty w ramach studium poprowadzone zostaną w Holandii w trzech miastach: Amersfoort (dwudniowe), Bredzie (jednodniowe) i Amsterdamie (dwudniowe). Aby ukończyć cały kurs należy wziąć udział we wszystkich trzech zjazdach. Partnerem projektu jest Forum Polskich Szkół z Holandii.

Aby zostać uczestnikiem projektu należy wypełnić poniższy formularz rejestracyjny do 20 sierpnia 2018.