Migrujące dzieci w zglobalizowanym świecie

Polskie rodziny w ruchu – „blaski” i „cienie” migracji

Migracja jest zjawiskiem, które już na trwałe wpisało się we współczesną historię naszego kraju. Intensywne przemieszczenia międzynarodowe polskich rodzin po 2004 roku (czyli po akcesji Polski do Unii Europejskiej) stwarzają nowe, niezwykle istotne wyzwania w poszczególnych okresach rozwojowych dziecka.

Zmiana środowiska społecznego, spowodowanego mobilnością międzynarodową, to bardzo ważne doświadczenie w biografiach wielu polskich dzieci. Migracja jest dla dziecka zdarzeniem trudnym, punktem zwrotnym w perspektywie jego biegu życia. Jest równocześnie zdarzeniem, dzięki któremu nabywa ono unikalną wiedzę i doświadczenie, które w innej sytuacji nie byłoby dla niego dostępne.

Funkcjonowanie dzieci migrantów w nowym świecie (opartym przecież na innych, często sprzecznych kodach kulturowych, odmiennym porządku i organizacji życia społecznego), rodzi szereg wyzwań adaptacyjnych zarówno w dziecku jak i w jego najbliższym otoczeniu.

Głos polskich dzieci migrantów. O dorastaniu i życiu na migracji z perspektywy dzieci

W odpowiedzi na postępującą redefinicję naukowego sposobu myślenia, coraz częściej postrzega się dzieci jako aktywnych, kompetentnych ekspertów w zakresie swojego życia. Ekspertów, bez których nie można w pełni zrozumieć skomplikowanej „migracyjnej układanki”.

Z prowadzonych przeze mnie badań wynika, że kontekst migracyjny i wielokulturowy skłania dzieci migrantów do niezwykle twórczej i krytycznej refleksji. Narracje dzieci pokazują, że stałym elementem ich codzienności jest dylemat tożsamościowy. Dzieci usilnie poszukują odpowiedzi na trudne – nawet dla nas, dorosłych – pytania: „Kim byłem?”, „Kim jestem?”, czy „Kim będę?”.

Wspomaganie dzieci migrantów w adaptacji społecznej

Dzieci migranci stanowią grupę bardzo zróżnicowaną pod względem dotychczasowych doświadczeń czy sytuacji rodzinnej. Jednak wszystkie te dzieci łączy silna potrzeba otrzymania szeroko rozumianego wsparcia ze strony szkoły i rodziny. Bo – jak pisał J. W. von Goethe – „wszystko jest trudne, zanim stanie się łatwe”.

Badania pokazują, że migracyjne przeżycia są w dzieciach żywe. Mimo, iż każde z nich ma swoją indywidualną historię, migracyjne przeżycia będą im towarzyszyć do końca życia. Dlatego tak ważne jest udzielenie „wsparcia na starcie” dopasowanego do ich potrzeb. Wszystko po to, by ułatwić wejście w nowy świat społeczny i wspomóc ich w wyborze strategii adaptacyjnej. Strategii, która zaprocentuje w przyszłości.

Jeśli chcecie Państwo dowiedzieć się więcej o migracjach i o tym, jak pomóc dzieciom migrującym, zapraszamy na webinar Stelli Strzemeckiej – autorki powyższego artykułu – już w środę, 19.04.2017 o 21:00 czasu polskiego. Po szczegóły prosimy KLIKNĄĆ 🙂

fot. S. Strzemecka

Tekst: Stella Strzemecka – autorka jest socjolożką, doktorantką na Uniwersytecie Jagiellońskim i trenerką ODN SWP. Specjalizuje się w zakresie studiów migracyjnych, studiów z socjologii rodziny i dzieciństwa oraz polityk integracyjnych i edukacyjnych wobec dzieci migrantów. Afiliowana przy Uniwersytecie w Oslo, w latach 2013-2016 prowadziła badania nad adaptacją dzieci polskich imigrantów w Norwegii. Na co dzień szkoli rodziców i kadrę pedagogiczną w Polsce i za granicą. Obecnie przygotowuje pracę doktorską na temat procesu przystosowania społecznego dzieci polskich imigrantów w Norwegii i podnosi swoje kwalifikacje w Studium Pedagogicznym UJ.