Rozwój zawodowy nauczyciela

Edukacja młodych ludzi odbywa się zawsze w relacji uczeń – nauczyciel. Pomagamy Państwu stawać się jeszcze bardziej skutecznymi przewodnikami dla Waszych uczniów. W tym celu prezentujemy ofertę atrakcyjnych szkoleń, warsztatów, zjazdów i konferencji.

Prowadzimy badania potrzeb szkoleniowych nauczycieli polskich w różnych krajach, na ich podstawie przygotowujemy ofertę warsztatową, która może być także ofertą „szytą na miarę”. Staramy się dostosować do Państwa oczekiwań, sprostać wymogom Waszych placówek i środowisk. Jesteśmy otwarci na sugestie i uwagi.

Wspierając rozwój nauczycieli polskich poza Polską jesteśmy pewni, że przyczyniamy się do wzmocnienia poczucia tożsamości młodych Polaków, rozwoju ich umiejętności językowych i otwartości na różnorodny kulturowo Świat.

Nasza oferta – jak wynika z dotychczasowych doświadczeń jest realizowana w Domu Polonii  w Ostródzie – miejscu wyjątkowym i bardzo atrakcyjnym, oraz w miejscach przez Państwa wskazanych poza Polską.

 Przykładowe tematy szkoleń i warsztatów:

 1. Polimetodyzm – propozycje atrakcyjnych i skutecznych rozwiązań metodycznych
 2. Projekt edukacyjny – zastosowanie w pracy szkoły i grupy
 3. Słuchanie, mówienie, czytanie, pisanie – rozwój sprawności językowych
 4. Integracja nowoczesnej wiedzy o literaturze i języku z procesem nauczania
 5. Dwujęzyczność szansa czy zagrożenia ?
 6. O poprawnej pisowni i wymowie – jak uczyć oraz co poprawić
 7. Szkolenia liderskie z zakresu zarządzania zespołem, jak tworzyć zespół?
 8. Szkolenia dotyczące rozwiązywania konfliktów, skuteczna współpraca
 9. Specjalne potrzeby edukacyjne w szkole polonijnej
 10. Praca z samorządami szkolnymi – jako pomoc w rozwoju postaw partycypacyjnych
 11. Współpraca z rodzicami – edukacja dorosłych, rozwój wiedzy i kompetencji rodzicielskich
 12. Partycypacja rodziców na rzecz rozwoju szkoły
 13. Motywacja do nauki języka i kultury polskiej

Naszą ambicją jest stosowanie szkoleń na odległość. Taki program jest już realizowany w Chicago ramach „Akademii Polskości”.
W ten sposób realizujemy dwa ważne tematy:

 1. Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 2. Wykorzystanie nowoczesnych technologii w szkole polonijnej

Nie tylko szkolenia są nasza domeną. Niebawem zespół naszych ekspertów będzie służył pomocą w zakresie ważnych dla rozwoju polskiego szkolnictwa spraw.

Poradzimy jak:

 • założyć organizację integrującą i zrzeszającą nauczycieli w Waszym środowisku/kraju
 • założyć szkołę społeczną
 • stworzyć strategię rozwojową dla swojej szkoły

Dodaj komentarz