Nauczyciele chcą uczyć lepiej. Szkolenia dla nauczycieli polonijnych we Francji i Niemczech.

 

W dniach 26-27.09.2015 r. w Aix-en-Provence (Francja), w tamtejszym Domu Kultury odbyło się szkolenie adresowane dla nauczycieli polonijnych pracujących we Francji.  W szkoleniu udział wzięło 26 nauczycielek reprezentujących 7 szkół z Francji z kilku departamentów, w których odbywa się nauka w języku polskim.  Zajęcia poprowadzone zostały w dwóch grupach jednocześnie: dla nauczycieli pracujących w szkole podstawowej z uczniami młodszymi (kl. I-III) oraz  uczniami starszymi (powyżej kl. IV  i gimnazjaliści).

Program zajęć szkoleniowych obejmował zagadnienia dotyczące:

a) elementarnej  nauki czytania wraz z przykładami  rozwiązań dydaktycznych i wykorzystaniem stosownych tekstów oraz  ilustracji,

b) przykładów zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem tekstów dialogowych,

c) komiksu jako formy wspierającej  zainteresowanie książką i stymulującej sprawność rozumienia oraz  mówienia po polsku i tworzenia w języku polskim.

Poruszona została również tematyka tradycyjnych zabaw stymulujących komunikację w języku polskim wraz z  przykładami lekcji inspirowanych literaturą dla dzieci. Metodycy przedstawili nauczycielom także współczesną literaturę polską dla dzieci wraz z propozycjami lektur i konkretnymi rozwiązaniami metodycznymi.

W czasie dwudniowych zajęć, w formie warsztatów, mini wykładów, symulacji zajęć dydaktycznych, prezentacji, ćwiczeń i dyskusji, zrealizowanych zostało po 20 godzin dydaktycznych w każdej ze wspomnianych grup.

Kolejne szkolenie dla nauczycieli polonijnych zaplanowane zostało na połowę listopada (14-15.11.2015 r.) w Berlinie.  Tematyka zajęć dotyczyć będzie m.in. przygotowywania efektywnych zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatyczno-komunikacyjnych oraz  nauczycielskiej świadomości siebie i procesu dydaktycznego, przykładów lekcji inspirowanych literaturą dla dzieci, a także komiksowi jako formie wspierającej zainteresowania książką i stymulującej sprawność rozumienia i mówienia po polsku.

Projekt organizacji szkoleń realizowany jest przez Wielkopolski Oddział SWP przy współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz organizacjami polonijnymi: Stowarzyszeniem Francusko-Polskim „Polonica” w Aix en Provence (Francja) i Polskim Towarzystwem Szkolnym „Oświata” w Berlinie (Niemcy).

 

SWP O/Poznań

logo
Projekt jest finansowany ze środków otrzymanych od MEN na realizacje zadania: „Wspieranie oświaty polonijnej w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży”