23 października rozpoczęły się pobyty stażowe dla nauczycieli szkół polonijnych zorganizowane przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

We współpracy z Uniwersytetem Warmińsko – Mazurskim oraz Szkołą Podstawową nr 3 im. Jana Pawła II w Ostródzie, pod okiem doświadczonych metodyków oraz nauczycieli praktyków nauczyciele doskonalili strategię skutecznego nauczania i uczenia się, umiejętności wykorzystania nowoczesnej technologii w pracy z uczniami, poznali wiele inspirujących metod i form pracy, angażujących grupę w proces uczenia się i motywujących do pracy nad rozwojem osobistym.

                            Staż dla nauczycieli języka polskiego i wczesnej edukacji                           

Uczestnicy projektu doświadczyli interaktywnego poznania literatury dziecięcej w księgarni „Za rogiem” w Olsztynie, rozwinęli  swoje umiejętności językowe pod okiem doktora Sebastiana Przybyszewskiego, wzbogacili swój warsztat pracy o gry, zabawy, aktywizujące metody w nauczaniu języka polskiego, doświadczyli narzędzi TOC i możliwości ich zastosowania w pracy z uczniami, rozwinęli umiejętność posługiwania się tablicą multimedialną i narzędziami IT. Poznali też działania projektowe i animacyjne nowoczesnej biblioteki publicznej. Zaproszeni nauczyciele polonijni obserwowali również lekcje języka polskiego i wczesnej edukacji. Przygotowali scenariusz pod kierunkiem opiekuna stażu i przeprowadzili według niego lekcję. Zostali wyposażeni w umiejętność animowania prostych tańców grupowych w oparciu o polskie tańce narodowe i ludowe.

Staż dla nauczycieli muzyki

Stażyści poznali także metody aktywnego nauczania muzyki i ofertę wydawniczą przedmiotu pod kierunkiem Pani Profesor Honoraty Cybuli. Ułożyli i realizowali ćwiczenia umuzykalniające, obserwowali także zajęcia chóru „Canzonetta” PSM w Iławie. Wzięli udział w zajęciach doskonalenia umiejętności kształcenia głosu dziecięcego, a także w warsztatach rozwijających umiejętność posługiwania się  grami i  zabawami muzycznymi. Poznali ćwiczenia muzyczno-ruchowe i doświadczyli możliwości ich zastosowania w praktyce szkolnej. Rozwinęli umiejętności posługiwania się technologią IT w nauczaniu muzyki, poznając program edycji nut.

Spotkanie trwało do 30 października

Uczestnicy wzięli także udział w zajęciach warsztatowych w Centrum Eksperyment w Gdyni, lekcji historii w Muzeum Solidarności w Gdańsku oraz zwiedzali wybrane miejsca Olsztyna i Ostródy.

Tygodniowe pobyty stażowe są doskonałą formą rozwijania kompetencji przedmiotowych, metodycznych i psychologicznych nauczycieli polskich szkół, działających poza granicami. Wszyscy uczestnicy stażu zostali wyposażeni w elektroniczną wersję wypracowanych materiałów oraz zagadnień omawianych w ramach doskonalenia. Kurs zakończył się otrzymaniem świadectwa doskonalenia zawodowego, wydanego przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Szkoła Podstawowa nr 1 gościła grupę 20 nauczycieli wczesnej edukacji i języka polskiego oraz 10 nauczycieli muzyki ze szkół polskich. Poniżej zdjęcia z otwartych lekcji przeprowadzonych przez pedagogów ostródzkiej „Jedynki”.

staz

Zabawy wprowadzające do tematyki lekcji w klasie 3 a.
Ciekawe jaka niespodzianka czeka na uczniów podczas tego spotkania?

staz2

Oto jest! List od tajemniczej Pani Jesieni! Podczas niezwykłej lekcji uczniowie odkryli jednak wszystkie jej sekrety razem z wychowawczynią Panią Małgosią Wiśniewską.

staz3 staz4 staz5 staz6 staz7 staz8 staz9

Nauczyciele z polskich szkół podczas obserwacji dynamicznych zajęć
prowadzonych przez Panią Marzenę Skuratko-Wacławek.

staz10

Na lekcji historii Pan Krzysztof Olszko zaprosił  nie tylko uczniów, ale i nauczycieli w niesamowitą podróż w czasie…!

staz11

Nauczyciele z uwagą obserwowali przebieg lekcji w klasie 2 b
prowadzonej przez Panią Hannę Kowalewską.

staz12

Uczniowie Pani Iny Zembrzuskiej zawsze aktywnie uczestniczą w zajęciach, zdobywając wiedzę dzięki wielu ciekawym zabawom.

staz13

Charyzmatyczna Pani Anita Graczyk mobilizuje dzieci do nauki na lekcji języka polskiego. Uczniowie potrafią ocenić pracę kolegi z ławki oraz dokonać samooceny własnych postępów.

staz14

Spacer po szkole, podczas którego nauczyciele poznali także bibliotekę szkolną.

staz15 staz16 staz17

20161027_091228

20161029_153515-1

20161029_173300

20161026_094148-1

 

Projekt jest współfinansowany ze środków otrzymanych od MEN  na realizacje zadania: logo„Organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą”.