Nauczyciele z Litwy z wizytą na Zaolziu

W poniedziałek 7 listopada br. w Centrum Pedagogicznym dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego Republiki Czeskiej w Czeskim Cieszynie przywitano 18 dyrektorów polskich szkół na Litwie. 

Nauczyciele spędzili na Śląsku Cieszyńskim kilka dni, w programie odwiedzin było m.in. zwiedzanie zaolziańskich szkół, zwiedzanie Cieszyna, czy udział w Wielkim Dyktandzie w Polskim Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego.

Nauczyciele z Litwy spotkali się z naszymi nauczycielami po raz drugi w tym roku. Pierwsze spotkanie edukacyjne odbyło się we wrześniu w Wilnie. W trakcie konferencji, która była częścią spotkania, porównano system szkolnictwa mniejszościowego w obu krajach, wymieniono się doświadczeniami.

Nauczycieli przywitała Marta Kmeť wierszem Renaty Putzlacher „Divertimento Cieszyńskie”. Po przywitaniu nauczyciele z Litwy zwiedzili Centrum Pedagogiczne, po czym wyjechali do PSP im. Jana Kubisza w Gnojniku.  Po południu zwiedzali Cieszyn.

Następnego dnia nauczyciele z Litwy odwiedzili szkołę w Bukowcu, w Jabłonkowie, Żwirkowisko oraz szkołę w Cierlicku. W środę obejrzeli czeskocieszyńskie szkoły oraz archeopark w Kocobędzu. W czwartek złożyli wizytę w szkołach w Trzyńcu, Wędryni i Bystrzycy, a potem wzięli udział w uroczystym zamknięciu Roku Henryka Sienkiewicza oraz w Wielkim Dyktandzie.

W Centrum Pedagogicznym z nauczycielami spotkali się: konsul generalny RP w Ostrawie Janusz Bilski, prezes Towarzystwa Nauczycieli Polskich w RC Barbara Smugała, Andrzej Bizoń dyrektor Polskiego Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego oraz szef komisji szkolnej w Kongresie Polaków w RC, Stanisław Folwarczny wiceburmistrz Czeskiego Cieszyna oraz Andrzej Rus prezes Macierzy Szkolnej w RC.

– Kilka razy będąc na zjazdach nauczycieli polonijnych prosiliśmy o taką możliwość, żeby te kraje, które mają podobny system edukacji, mogły usiąść razem, porównać swoje systemy. To się udało w tym roku. We wrześniu grupa naszych dyrektorów wyjechała do regionu wileńskiego, trockiego, sołecznickiego, gdzie wizytowaliśmy szkoły – mówiła Marta Kmet.

Na Litwie brakuje instytucji takiej jak Centrum Pedagogiczne dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego czy np. Towarzystwa Nauczycieli Polskich.

– Dostrzegamy pewne różnice. Na przykład niektóre organizacje funkcjonują w nieco inny sposób niż u nas. Macierz Szkolna w Czechach zrzesza przede wszystkim rodziców, natomiast u nas zrzesza nauczycieli pracujących w szkołach z polskim językiem nauczania – mówili przedstawiciele z Litwy.

Realizatorem projektu jest Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Olsztynie, Centrum Pedagogiczne jest partnerem projektu.

ttttttt yyyyyyyyyyy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Zwrot.cz