Nauczyciele polonijni przyjadą do Poznania

Nauczyciele polonijni przyjadą do Poznania.

W dniach 23-26 listopada 2017 r. w Domu Polonii w Poznaniu odbędą się warsztaty metodyczne dla nauczycieli polonijnych. Weźmie w nich udział ponad dwudziestoosobowa grupa nauczycieli z Litwy (Stare Troki, Kowalczuki, Landwarów) i Niemiec (Berlin, Hamburg).

Szkolenie odbędzie się w ramach działania:  “Metodyka nauczania języka polskiego, dwujęzyczność, wiedza o kulturze polskiej, historii, wielokulturowości”.

Warsztaty mają na celu doskonalenie warsztatu nauczyciela w pracy z polskimi uczniami. Podczas zajęć nauczyciele będą zgłębiać m. in. tematy dotyczące tekstu literackiego jako źródła doświadczeń językowych dzieci oraz  odkrywać znaczenia tekstu literackiego w kontekście własnych doświadczeń.

Zajęcia warsztatowe  poprowadzi dwójka doświadczonych metodyków: Małgorzata Małyska – autorka programów nauczania, materiałów metodycznych dla nauczycieli i podręczników do nauczania języka polskiego dla dzieci oraz Małgorzata Wróbleska, współautor podstawy programowej wychowania przedszkolnego i podstawy programowej kształcenia ogólnego dla edukacji wczesnoszkolnej.

Warsztaty realizowane są przez Wielkopolski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” przy współpracy z Polskim Towarzystwem Szkolnym „Oświata” w Berlinie i  szkołami na Wileńszczyźnie oraz z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli SWP w Ostródzie.

 

Projekt jest finansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Edukacji Narodowej  na realizacje zadania: „Organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie jęz. polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim”.

 

Dariusz Łukaszewski

SWP O/Poznań