Dnia 8-13 sierpnia 2014 w Ostródzie odbyły się warsztaty metodyczne. 35 nauczycieli z Białorusi wzięło udział w zajęciach  na których  mieli okazję poznać nowoczesne metody nauczania. Szkolenie były prowadzone  z aktywnym udziałem uczestników.  Byli oni zapraszani  do doświadczania sytuacji i praktycznego ćwiczenia  w parach  i grupie.

Na koniec została przeprowadzona ewaluacja zajęć. Przed rozpoczęciem zajęć zdecydowana większość uczestników oczekiwała, że poszerzą one ich wiedzę praktyczną i teoretyczną. Po zakończeniu prawie wszyscy ocenili, że zajęcia spowodowały zwiększenie obu rodzajów wiedzy. Uznali również, że przyda się im ona w życiu codziennym.

Tematyka poruszana w trakcie szkolenia:

I. Prowadzący   – Zdzisław Hofman

Neuropedagogika i motywacja
Umowy i procesy grupowe: fazy rozwoju grupy, facylitacja społeczna, ekspozycja społeczna, „próżniactwo” społeczne, efekty von Restorff, efekt Zeigarnik
Elementy treningu twórczości i kreatywności z wykorzystaniem ruchu, muzyki, tańca i rysunku
Gry dydaktyczne, metody dyskusji i wymiany doświadczeń, znaczenie wsparcia w formie informacji zwrotnej
Twórcze rozwiązywanie problemów edukacyjnych, indywidualizacja w pracy nauczyciela. Usprawnienia pracy grupowej i blokady

II. Prowadząca  –  Agata Urbańska

Szkoła dla przyszłości – rozwijanie myślenia krytycznego
Praca metodą mental maps
Tablet i tablica interaktywna – wykorzystanie na lekcjach języka polskiego. Zapoznanie nauczycieli z możliwościami oprogramowania interaktywnego dla pierwszego etapu edukacyjnego –  Multibook  „Elementarz XXI wieku” Wydawnictwa Nowa Era.

  • narzędzia tablicy interaktywnej InterWrite i możliwości jakie niesie za sobą ich wykorzystanie na różnych przedmiotach nauczania: (pisak, gumka, zakreślacz, kurtyna, latarka, stempel, pisak obrazkowy, zrzut obrazu, cyrkiel, ekierka, nagrywanie – odtwarzanie, kształty).
  • prezentacja wybranych płatnych oprogramowań do wykorzystania przez nauczycieli:

Zrób to sam! – pomocnik nauczyciela
Kosmikus – repetytorium matematyczne

  • przegląd darmowych aplikacji do pobrania lub bezpośredniego korzystania z różnych dziedzin edukacyjnych

Wykorzystanie narzędzi myślowych TOC w pracy nauczyciela
Gałąź jako logiczna struktura treści programowych:

  • porządkowanie, sekwencja zdarzeń, parafrazowanie najważniejszych tez, pojęć i innych zależności przyczynowo-skutkowych, gałąź prosta krótka, gałąź prosta długa
  • zróżnicowanie i integracja – dane kluczowe, szczegóły wspierające
  • znajdowanie i łączenie najważniejszych szczegółów wyjaśniających sytuację
  • wyciąganie wniosków, interpretacja, czyli „czytanie między wierszami” – gałąź złożona krótka, gałąź złożona długa
  • ewaluacja poprawności przyjmowanych założeń i wnioskowania drogą taksonomii (nazewnictwo, przyjęte terminy) oraz stosowanie prostych pytań systematyzujących
  • zastosowanie w podejmowaniu odpowiednich decyzji w formie konsekwencji lub przyczyn prowadzących do określonych konsekwencji. Gałąź logiczna – zastosowanie w  procesie wychowawczym.
  • gałąź pozytywna i negatywna; zamiana gałęzi negatywnej w pozytywną

Projekt jest finansowany ze środków otrzymanych od MEN  na realizacje zadania: „Organizowanie w kraju i za granicą doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą”.