W dniach 28.07-31.07 obył się w Domu Polonii w Ostródzie dwudziestogodzinny warsztat „Nowoczesne technologie w edukacji polonijnej czyli jak pomóc sobie i uczniom odnaleźć się w świecie nowych technologii”. Uczestnikami warsztatu byli nauczyciele z Ukrainy oraz Litwy. Spotkanie miało na celu pogłębienie wiedzy nauczycieli i wychowawców na temat zmian, jakie zachodzą w edukacji pod wpływem nowych technologii oraz poznanie zastosowania nowych technologii w edukacji.

Uczestnicy podczas warsztatów szukali odpowiedzi na pytania związane z tym, czym jest nowoczesność w szkole? Jak korzystać z nowych technologii? Jak nowe technologie zmieniają nas i naszych uczniów oraz ich sposoby zdobywania wiedzy? Podczas zajęć nauczyciele dowiedzieli się między innymi: jak planować pracę z wykorzystaniem nowych technologii, jak ocenić czy nowe technologie są pomocne czy zbędne w wykonaniu danego zadania, jak korzystać z mediów społecznościowych w edukacji oraz jak rozwijać autonomię ucznia i dojrzałość technologiczną. Nabyli także praktyczne umiejętności związane z konstruowaniem podcastu edukacyjnego, korzystania z programu HotPotatoe, poznaniem możliwości wikispaces.  Uczestnicy  także dowiedzieli się jak oceniać użyteczność poszczególnych narzędzi pod względem dydaktycznym oraz jak samodzielnie konstruować programy pracy, w których nowe technologie są wykorzystywane.

Prowadzącą zajęcia była dr Karolina Zioło-Pużuk, wykładowca na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego (prowadzone zajęcia: „Nowe technologie w edukacji”), współpracownik Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia Wspólnota Polska, autorka publikacji nt. nowoczesnych technologii w edukacji w miesięczniku „Dyrektor szkoły”.

 Projekt  jest współfinansowany ze środków finansowych  otrzymanych od MEN  na realizacje zadania: „Organizowanie w kraju i za granicą doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą”.