O tym, którego głowę w nagrodę dostał sutłan

Szanowni Państwo,

już 5 listopada, już za chwilę, przedstawimy Państwu niezwykłą postać hetmana Stefana Żółkiewskiego. Warsztaty poświęcone jego osobie odbędą się w ODN SWP 5 listopada o 21:00 polskiego czasu.

Stanisław Żółkiewski herbu Lubicz urodził się w 1547 roku w Turynce pod Lwowem
w średniozamożnej rodzinie szlacheckiej. Jego ojciec był później wojewodą ruskim.
Brał udział we wszystkich wojnach toczonych przez Rzeczpospolitą w drugiej połowie
XVI i początkach XVII wieku. Najpierw walczył u boku doświadczonego wodza i kanclerza
Jana Zamoyskiego, uczestniczył w wyprawach przeciw Habsburgom i Moskwie, na
Mołdawię i Wołoszczyznę, później zwyciężał samodzielnie w wielu kampaniach przeciwko
Rosji, Szwecji, Kozakom, Turcji i Tatarom.
Pełnił szereg najważniejszych urzędów I Rzeczypospolitej, był sekretarzem
królewskim, hetmanem polnym koronnym, kasztelanem lwowskim, wojewodą kijowskim, a
w końcu hetmanem wielkim koronnym i kanclerzem wielkim koronnym.

Stanisław Żółkiewski zginął 400 lat temu – 6 października 1620 roku pod
Mohylowem nad Dniestrem, broniąc Rzeczpospolitej przed Turkami w walkach
odwrotowych spod Cecory. Odmówił porzucenia towarzyszy broni i ratowania się konną
ucieczką. Z jego postawą w ostatnich chwilach życia wiązana jest maksyma: „Słodko i
zaszczytnie jest umrzeć za Ojczyznę”. Został pochowany w krypcie kościoła w Żółkwi – w
mieście, które sam założył. Na nagrobku umieszczono napis: „Powstanie kiedyś z kości
naszych mściciel”. Jego prawnukiem był Jan III Sobieski.

Warsztaty poprowadzi Marta Cękalska – absolwentka historii i militarioznawstwa, nauczycielka historii, pasjonatka historii wojskowości, w szczególności okresu napoleońskiego i XIX wieku, prezeska Koła Naukowego Historyków Wojskowości UWr.

Aby zapisać się na szkolenie wystarczy wypełnić poniższy formularz rejestracyjny do dnia 4 listopada 2020, do godz. 21:00