Od 21 czerwca do 4 lipca w hotelu Dom Polonii w Ostródzie gościliśmy  laureatów  międzynarodowego konkursu matematycznego „Z matematyką przez świat” zorganizowanego przez Warmińsko-Mazurski Oddział Stowarzyszenia ,, Wspólnota Polska” i Wydział Matematyki i Informatyki UWM w Olsztynie. Uczestnicy obozu to uczniowie szkół podstawowych z czterech krajów: Litwy, Ukrainy, Białorusi oraz Polski (łącznie 15 uczestników polonijnych oraz 8 uczniów z woj. warmińsko-mazurskiego).

W ciągu 14-dniowego obozu młodzież miała okazję uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez kadrę wydziału Matematyki i Informatyki UWM w Olsztynie.  Pod kierunkiem wykładowców doskonalili swoje umiejętności w zakresie fizyki (zajęcia pod hasłem: „Fale czy kwanty?”, „Pokazy z elektrostatyki”, „Jak mierzymy Wszechświat?”), matematyki (zajęcia pod hasłem: „Bryły platońskie i archimedesowskie”, „Grafy wokół nas”, „O przekształceniach geometrycznych”), informatyki (zajęcia pod hasłem: „Responsywne strony WWW  –  jak korzystać z zalet nowoczesnych stron internetowych?”, „Renderowanie animacji 3W”, „Walki sumo robotów oraz sterowanie gestami”). Ponadto młodzież wzięła udział  w  seansie filmowym pt. ,, Kosmiczny ekspres” w olsztyńskim Planetarium,  a także w  warsztatach w Muzeum Przyrody, gdzie mieli możliwość poznania zwierząt żyjących na  Warmii i Mazurach. W kolejnych dniach uczestnicy obozu odbyli zajęcia warsztatowe na olsztyńskim zamku  pt. ,, Jak zamki budowano” oraz wzięli udział w całodniowej wycieczce do Trójmiasta.

Oprócz części edukacyjnej, organizatorzy zadbali również o atrakcyjny program wypoczynkowy, którego celem była zarówno integracja uczestników, jak i  popularyzacja oraz doskonalenie znajomości języka polskiego. W bogatym programie rekreacyjnym nie zabrakło  takich atrakcji jak wyjście do kina, na basen, kręgle czy też udział w zajęciach sportowych oraz dyskotece. Uczestnicy obozu mieli możliwość zwiedzenia Ostródy, rejsu statkiem po jeziorze Drwęckim. Nie zabrakło też  zabawy w parku Collisa i korzystania z uroków lata i doskonałej pogody na plaży.  Korzystając z gościnności Szkoły Podstawowej nr 1 uczestnicy mogli sprawdzić swoje zdolności manualne na zajęciach garncarskich oraz wziąć udział w uroczystym zakończeniu roku klas VI. Natomiast ,, Moto-klub Grabinek” przygotował dla młodzieży pokaz motocrossowy i  ognisko.

Serdecznie dziękujemy uczestnikom, rodzicom oraz nauczycielom!

Organizatorzy już teraz zapraszają do udziału w III edycji, która odbędzie się w 2016r.. Informacje będzie można uzyskać na stronach internetowych Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia Wspólnota Polska www.odnswp.pl oraz Wydziału Matematyki i Informatyki UWM w Olsztynie http://wmii.uwm.edu.pl/KonkursPolonijny/index3.html