W dniach 7-8 grudnia 2013 r. w Kopenhadze odbędzie się sympozjum pod hasłem: „Język i tożsamość w procesie edukacyjnym ucznia migrującego”. W spotkaniu udział wezmą zasłużeni działacze środowisk polonijnych, aktywnie uczestniczący w krzewieniu i popularyzowaniu polskiej oświaty i kultury. Sympozjum otworzy Ambasador RP w Królestwie Danii – Pan Rafał Wiśniewski.
Wśród zaproszonych gości nie zabraknie dyrektora Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia Wspólnota Polska – Zdzisława Hofmana, który podczas warsztatów pod hasłem: „Obudzić w sobie Króla Lwa – przywództwo zawsze aktualne” poruszy zagadnienie sposobu budowania autorytetu nauczyciela w procesie kształtowania tożsamości ucznia migracyjnego. W programie sympozjum przewidziana jest także prezentacja strategii rozwojowej ODNSWP. 

Podczas dwudniowego zjazdu w Kopenhadze zostaną podjęte takie zagadnienia jak:
„Kategorie języka i tożsamości w procesie edukacyjnym ucznia migrującego”, „Strategia promocji języka polskiego w środowiskach polonijnych – założenia” – Maria Małaśnicka-Miedzianogóra (Towarzystwo Krzewienia Oświaty Polskiej w Danii, NUOP, Ekspert ODNSWP);
– „Przerwany proces edukacji ucznia migrującego. Co dalej z rozwojem ucznia po zmianie kraju?” – Ewa Rybacka (Związek Nauczycieli Polskich w Szwecji, NUOP);
– „Znani Polacy w krajach nordyckich – sposoby budowania tożsamości ucznia w procesie edukacyjnym” – Danuta Kral-Leszczyńska (Nordycka Unia Oświaty Polonijnej);
– ”Ændringer i synet på tosprogethed i sprogvidenskaben” – ”Ewolucja w poglądach na dwujęzyczność” – Juni Søderberg Arnfast (Uniwersytet Kopenhaski) prezentacja w j. duńskim, tłum. Roman Śmigielski;
Zaproszeni goście wezmą także udział w wieczorze, poświęconym wybitnemu polskiemu poecie – Julianowi Tuwimowi „W mojej pięknej ojczyźnie polszczyźnie”.

Organizatorami sympozjum są: Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Danii oraz Towarzystwo Krzewienia Oświaty Polskiej w Danii im. Adama Sokólskiego.