Oferta doskonalenia zawodowego dla nauczycieli przedmiotów ścisłych i humanistycznych z Litwy.

litwa

Szanowni Państwo, w październiku oraz listopadzie w Ostródzie ODNSWP zrealizował tygodniowe pobyty stażowe dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i języka polskiego, biologii i matematyki, muzyki oraz plastyki. Pragnąc przybliżyć Państwu informacje na temat projektu „Staże językowo–przedmiotowo-metodyczne”, jego cele i osiągnięte rezultaty, a także gorąco zachęcić Państwa do udziału w przyszłorocznych edycjach, przygotowaliśmy warsztaty dla nauczycieli, które odbędą się w dn. 10 grudnia 2016r. (sobota) w Domu Kultury Polskiej w Wilnie w godz. 9:00 – 14:00.

Podczas sześciogodzinnych warsztatów będziemy prezentować nowoczesne strategie skutecznego nauczania i uczenia się,  inspirujące metody i formy pracy, które angażują grupę.  Zaprezentujemy narzędzia TOC i możliwości ich zastosowania w pracy z uczniami. Nauczyciele matematyki będą poznawać gry i zabawy logiczne w nauczaniu matematyki, przyswoją zasady grywalizacji.

Warsztaty prowadzić będą doświadczeni i aktywni zawodowo nauczyciele szkoły podstawowej: Małgorzata Wiśniewska, Ina Zembrzuska, Agnieszka Jankowska oraz nauczyciele akademiccy – dr Agnieszka Niemczynowicz oraz dr hab. Agnieszka Piotrowicz – Cieślak, profesor Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego.

Kurs kończy się otrzymaniem świadectwa doskonalenia zawodowego, wydanego przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia Wspólnota Polska.

Warsztaty odbywać się będą w dwóch grupach

  1. Nauki ścisłe – matematyka i biologia (klasy 4- 12)
  2. Nauki humanistyczne – język polski i edukacja wczesnoszkolna (do klasy 1 – 6)

Formularze zgłoszeniowe należy przesłać do dn. 4 grudnia 2016r. na adres : odnswp@gmail.com

zal-2-formularz-zgloszeniowy-men-2016

Gorąco zapraszamy!

Projekt jest współfinansowany ze środków otrzymanych od MEN  na realizacje zadania: logo„Organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą”.