Oferta szkoleń online dla nauczycieli i specjalistów

Szanowni Państwo

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty płatnych szkoleń online.

Informacje

W ramach doskonalenia nauczycieli i specjalistów zapraszamy na szkolenia online. Szkolenia odbywają się w formie online (transmisja na żywo) o godzinie 21.00 w wybrane dni. Czas trwania pojedynczego webinaru to 1,5 h. Uczestnicy webinaru mają możliwość konsultacji z trenerem podczas czatu webinarowego. Uczestnicy otrzymują również materiały w formie prezentacji multimedialnej oraz certyfikat uczestnictwa.

Certyfikat

Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat ukończenia kursu wydany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SWP, który jest niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli, działającą na podstawie art. 77a ust.3 i art. 82 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz § 24 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2009r. Nr 200, poz. 1537 z późn. zm.). Certyfikat wydawany jest w formie elektronicznej.

Koszt

Koszt udziału pojedynczym webinarze to 50 zł.

UWAGA!

Istnieje możliwość wykupienia pakietu trzech dowolnych webinariów w miesiącu za kwotę 135 zł.  Ponadto, dla osób wykupujących pojedyncze szkolenia, na co trzecie przewidzieliśmy 10% zniżki. Promocje nie łączą się.

Informacja o danych do przelewu zostanie wysłana do Państwa drogą mailową po wypełnieniu formularza rekrutacyjnego.

Grafik szkoleń online na marzec 2018

7.03. – 21.03. Kurs online: Nauczanie języka polskiego jako obcego, Agata Zakrzewska-Okrojek.

15.03. Obudź swoją kreatywność. Wprowadzenie do treningu twórczości dla nauczycieli,
specjalistów i rodziców, dr Faustyna Mounis

22.03. Edukacja matematyczna w grupie przedszkolnej, Dagmara Kubiak

26.03. Metodyka nauczania matematyki w przedszkolu, Dagmara Kubiak

W razie pytań prosimy o kontakt:

szkolenia.odnswp@gmail.com 

Ewa Rucińska, koordynator ds. szkoleń online

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

Regulamin szkoleń płatnych ODN SWP

Cykl webinarowy – Matematyka w przedszkolu. Zapraszamy na dwa webinary. Przy zgłoszeniach na dwa webinary obowiązuje łączna kwota 90 zł.

REKRUTACJA

REKRUTACJA