Jednym z głównych celów wizyty przedstawicieli Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli  Stowarzyszenia Wspólnota Polska  w Chicago , było powołanie Lokalnego Ośrodka Metodycznego, będącego kolejnym już,  po Dublinie i Budapeszcie , punktem na mapie projektu mającego za zadanie aktywizowanie i wykorzystywanie lokalnego potencjału w pracy na rzecz oświaty polonijnej.

Uroczystość powołania odbyła się w pięknych wnętrzach budynku  Konsulatu Generalnego R.P. co nadało jej szczególnie uroczystego charakteru. Doradcami LOM zostały, przygotowane w ramach cyklu szkoleń, miejscowe nauczycielki: Pani Alicja Nawara, Anna Rosa i Halina Żurawski, które będą pełnić tę funkcję przez najbliższy rok .

Wystąpienie Konsula Generalnego RP w Chicago pana Piotra Janickiego
Wystąpienie Konsula Generalnego RP w Chicago pana Piotra Janickiego

W czasie spotkania została również podpisana, przez Pana  Dariusz Bonisławskiego –  wiceprezesa Wspólnoty Polskiej i Panią Ewę Koch  – Prezesa Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce, umowa partnerska pomiędzy organizacjami które reprezentują. Partnerstwo oprócz działalności ośrodka doradczego będzie obejmować m.in. organizację szkoleń , konferencji, przygotowanie projektów oraz pobytów  edukacyjnych uczniów szkół polonijnych .

Uroczyste podpisanie umowy partnerskiej między ODN SWP a ZNP
Uroczyste podpisanie umowy partnerskiej między ODN SWP a ZNP

Uroczystość uświetnili swoją obecnością m.in.  Konsul Generalny Pan Piotr Janicki, liczni przedstawiciele organizacji polonijnych z Chicago oraz dyrektorzy i nauczyciele tamtejszych szkół polonijnych. Na zakończenie odbył się koncert w wykonaniu  młodych artystów z Akademii Muzyki – Paderewski Symphony Orchestra.

Doradca metodyczny LOM - Halina Żurawski, wiceprezes SWP Dariusz Piotr Bonisławski, doradca metodyczny LOM - Alicja Nawara i Anna Rosa, konsul generalny RP Piotr Janicki i koordynator LOM - Katarzyna Czyżycka

Goście zgromadzeni w Konsulacie Generalnym RP w Chicago na uroczystości otwarcia LOM
Goście zgromadzeni w Konsulacie Generalnym RP w Chicago na uroczystości otwarcia LOM