Partnerstwa szkół polskich w Polsce i polskich poza Polską

W Toruniu 30 listopada 2019 r. odbędą się warsztaty szkoleniowo – zapoznawcze
„Partnerstwa szkół polskich w Polsce i polskich poza Polską”. Celem wydarzenia jest upowszechnienie idei tworzenia partnerstw między szkołami polskimi działającymi za granicą a polskimi oraz pozyskanie partnera do realizacji wspólnych projektów edukacyjnych w Szkole 6.0.

Dzięki współpracy z Polonią i Polakami mieszkającymi za granicą, polskie szkoły będę mogły znacząco urozmaicić swoją ofertę edukacyjną. Realizacja wspólnych pomysłów pozwoli dzieciom i młodzieży na zdobycie wartościowych umiejętności w zakresie pracy w zespole, odpowiedzialności za podejmowane działania oraz umożliwi dzieciom i młodzieży poznanie swoich rówieśników z innych krajów, a nauczycielom na wymianę doświadczeń w zakresie stosowanych rozwiązań i metod pracy. Dodatkowo integracja ze sobą młodych ludzi z dwóch krajów, których łączy Polska przyczyni się niewątpliwie do promocji obszarów, na których znajdują się szkoły biorące udział w projekcie.

Do udziału zapraszamy władze samorządowe oraz dyrektorów i nauczycieli szkół polskich i polonijnych, aby zaprezentowali własne placówki i poznali inne szkoły, z którymi mogliby wejść we współpracę. Dla dyrektorów i nauczycieli planujemy cześć warsztatową, aby pozyskali nie tylko wiedzę ale też umiejętność przygotowania wspólnego projektu.

Podczas warsztatów zaplanowaliśmy program tak aby był czas na dyskusję na poziomie partnerów.
Wydarzenie to będzie wspaniałą okazją na znalezienie partnera i zainicjowanie współpracy.

Udział w wydarzeniu wezmą dyrektorzy szkół polskich spoza Polski z Czech, Litwy, Ukrainy i Łotwy w ramach konferencji metodycznej szkół z polskim językiem nauczania działających w obcych systemach edukacji.

Koszt udziału w warsztatach dla szkół polskich z Polski wynosi 100 złotych od osoby. W cenie zawarty jest udział w warsztatach oraz posiłki.

Ilość miejsc jest ograniczona.

Więcej informacji u Katarzyny Czyżyckiej – dyrektor programowej ODN SWP
pod numerem telefonu 22 255 99 92 lub na adres mailowy k.czyzycka@wspolnotapolska.org.pl.

Zapisy będą przyjmowane do 21 listopada 2019 r. W dniu 22 listopada poinformujemy szkoły o zakwalifikowaniu oraz podamy numer konta do wpłat.

Serdecznie zapraszamy 🙂