„Nauczanie-uczenie się matematyki: nowe wyzwania, nowe możliwości”- pod takim hasłem w dniach 15-17 września 2015 roku w Ostródzie odbywała się konferencja naukowa XXVII Szkoły Dydaktyki Matematyki, która została objęta patronatem Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Realizacja tego trzydniowego cyklu z niezwykle różnorodną listą wykładów i odczytów z zakresu dydaktyki nauczania matematyki to efekt współpracy ODN SWP z Wydziałem Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w ramach organizacji międzynarodowego konkursu “Z matematyką przez świat”, w którym udział biorą uczniowie z Polski oraz polskie dzieci z Litwy, Ukrainy i Białorusi. Partnerem merytorycznym konferencji obok Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego był Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Szkoła Nauk Ścisłych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

 

Podczas konferencji rozważane były między innymi następujące problemy:

  • kształtowanie różnych aktywności matematycznych
  • zastosowanie technologii informacyjnej w nauczaniu- uczeniu się matematyki
  • pozaszkolne nauczanie-uczenie się matematyki
  • nowe formy, metody nauczania matematyki
  • kształcenie nauczycieli matematyki
  • nauczanie matematyki w innych krajach
  • matematyka a nauki przyrodnicze, społeczne.

 

Wystąpienia prelegentów akcentowały rolę zmian zachodzących we współczesnym świecie na tryb i style nauczania oraz uczenia się. Niewątpliwie wszechobecna cyfryzacja, jak i wzrost liczby kształcącej się młodzieży na poziomie uniwersyteckim, stawia przed współczesnym nauczaniem nowe wymagania. Trudno w dzisiejszych czasach odciąć się od technologii informacyjnej, a co za tym idzie powszechnego dostępu do informacji. Taka sytuacja wymaga zmiany podejścia do nauczania matematyki, jej metod i środków. Z drugiej zaś strony stwarza ona nowe możliwości przed matematykami, dydaktykami matematyki, nauczycielami matematyki i ich uczniami. Inspiracji można poszukać w przeszłości nauczania matematyki, w związkach między matematyką a innymi naukami oraz w systemach edukacji poza granicami Polski.

 

Konferencja adresowana była do przedstawicieli różnych środowisk związanych z matematyką i jej nauczaniem: pracowników wyższych uczelni, nauczycieli i wszystkich zainteresowanych rozwiązywaniem problemów w nauczaniu matematyki. Po konferencji ukaże się kolejny (szósty) tom monografii z cyklu „Współczesne problemy nauczania matematyki”.

 

Komitet naukowy stanowili m.in. dr hab. Szczepan Brym (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), dr hab. Marianna Ciosek (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), prof. zw. dr hab. Józef Górniewicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), prof. zw. dr hab. Ryszard Pawlak (Uniwersytet Łódzki).