PIERWSZE WARSZTATY STUDIUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W WILNIE

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” przygotowało dla nauczycieli szkół polskich i polonijnych nową ofertę. W Ostródzie powstał Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Głównym zadaniem tej instytucji jest usystematyzowanie i rozwinięcie działań „Wspólnoty Polskiej” na rzecz środowisk oświaty polonijnej. Od poniedziałku w Domu Kultury Polskiej w Wilnie trwają pierwsze zajęcia w ramach Studium Doskonalenia Nauczycieli „Metodyka Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży“.
Ostródzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli przygotował dla nauczycieli szkół polskich na Litwie program półrocznego studium doskonalącego. Zajęcia i warsztaty poprowadzą znakomici specjaliści, m.in. z Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA, jak również wykładowcy wyższych uczelni w Polsce. Od poniedziałku, 28 października, trwa pierwszy zjazd. Nauczyciele ze szkół wileńskich, z rejonu wileńskiego i rejonu solecznickiego, poznają metody integrowania zespołu klasowego, zasady badania potrzeb uczniów, uczą się rozwiązywania sytuacji trudnych z uczniami.
Prowadzący warsztaty, psycholog społeczny, trener biznesu, Sławomir Prusakowski, powiedział, że zamierza przekazać słuchaczom studium wiedzę na temat budowania relacji w klasie, podczas lekcji. „Na początek najważniejsze jest skupienie się na tym, jak zwiększyć zainteresowanie uczniów tym, czego się uczą, jak uświadomić im, że to, czego się nauczą, przyda się w życiu. Można to osiągnąć poprzez zbudowanie dobrej atmosfery podczas lekcji, nawiązanie pozytywnych relacji pomiędzy uczniem i nauczycielem” – przekonuje psycholog Sławomir Prusakowski. I dodaje, że poczucie bezpieczeństwa i akceptacji ze strony nauczyciela motywuje ucznia do nauki.

Warsztaty są prowadzone technikami aktywnymi, nauczyciele poznają narzędzia do zastosowania w pracy z grupą. Zajęcia Studium Doskonalenia Nauczycieli odbywają się podczas ferii jesiennych, ale – jak stwierdziła nauczycielka klas początkowych ze Szkoły Średniej im. Juliusza Słowackiego w Bezdanach Ludmiła Łatyszewicz – warto było poświęcić czas na poznawanie nowych metod pracy. Regina Niemejko, która uczy matematyki w Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Wilnie, zamierza wdrożyć zdobytą wiedzę podczas lekcji. „Zastanawiam się, jak to spodoba się moim szóstoklasistom” – mówi.

W programie Studium Doskonalenia Nauczycieli jest 5 zjazdów, odbywających się co 2 miesiące. Będą to 3-dniowe warsztaty, spotkania z ciekawymi osobami, specjalistami z zakresu pedagogiki i dydaktyki. Następne zajęcia poświęcone zostaną radzeniu sobie z sytuacjami trudnymi, kreatywności podczas lekcji, nowoczesnym metodom prowadzenia lekcji języka polskiego.

Partnerami studium są Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.