„Podziel się swoją lekcją o Polsce” – projekt szkoleń kaskadowych w Belfaście

24 września 2016 roku w Polskiej Szkole Sobotniej w Belfaście odbyła się lekcja pokazowa na temat „Wszystkie stolice Polski”.

Lekcja pokazowa była częścią projektu „Podziel się lekcją o Polsce”, którego wiodącym założeniem jest współpraca szkół polonijnych z Irlandii Północnej prowadząca do stworzenia bazy gotowych scenariuszy i pomocy dydaktycznych do zajęć.

Lekcję przeprowadziła pani Agnieszka Domagała w II klasie, a poprzedził ją wykład pani Marleny Sekuly nt. motywowania uczniów do nauki. W szkoleniu wzięło udział około 20 nauczycieli, opiekunów i wolontariuszy z placówek edukacyjnych w Belfaście.

Uczestnicy projektu mogli zobaczyć lekcję na temat stolic Polski. Widzieli także, jaki żywy udział w zajęciach wzięli uczniowie z II klasy Polskiej Sobotniej Szkoły w Belfaście. Podczas lekcji pani Agnieszka pokazywała sposoby motywowania dzieci.

Obecny na sali  Wiceprezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” bardzo podziękował za możliwość udziału w wykładzie i  podpatrywania zajęć. Zwiedził także szkołę w Belfaście i zapewnił, że Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” będzie wspierał Irlandię Północną.

lom20160924_102024
Marlena Sekula i Agnieszka Domagała w czasie prezentacji Lokalnych Ośrodków Metodycznych
lom20160924_104034
Marlena Sekula w czasie wykładu nt. motywacji
lom20160924_104038
Uczestnicy szkolenia w Belfaście
lom20160924_105140
Lekcja pokazowa Agnieszki Domagały
lom20160924_113406
Nagrody dla uczniów
dscf2984
Lekcja i zaangażowanie uczniów
lomdscf5746
Uczniowie w czasie lekcji pokazowej
lomdscf5748
Wiceprezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Dariusz Piotr Bonisławski