Polonijne warsztaty teatralne dla młodzieży w Poznaniu.

 

Od 21.10.2018 r. trwają w Poznaniu warsztaty teatralne. Bierze w nich udział 12 – osobowa, młodzieżowa grupa z teatru „Bez Paniki”, działająca przy Polskim Towarzystwie Szkolnym „Oświata” w Berlinie.

Codzienne zajęcia warsztatowe (30 godzin dydaktycznych), odbywają się w poznańskim Domu Polonii, pod kierunkiem Grzegorza Chołuja, aktora zawodowego, absolwenta PWST we Wrocławiu i zarazem nauczyciela i pedagoga z pasją. Zajęcia obejmują m.in. pracę z tekstem, pracę nad rolą, zadania aktorskie, dykcję i emisję głosu, świadomość ciała, autoprezentację. W trakcie warsztatów młodzież pracuje również nad adaptacją wiersza  „Król Olch” J.W. Goethe w przekładzie Wisławy Szymborskiej.  Przygotowywana sztuka zostanie wystawiona w grudniu br. w Berlinie.

Program warsztatów uzupełnia część turystyczno – kulturalna: wyjścia do Teatru Wielkiego  i   Teatru Porywaczy Ciał, zwiedzanie Poznania, gra miejska „Wyścig Powstańców”, rekreacja w aquaparku.

Warsztaty potrwają do soboty, 27 października br.

 

 

 

Dariusz Łukaszewski

SWP O/Poznań

Projekt jest finansowany ze środków otrzymanych od MEN  na realizacje zadania: „Organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą”