Polonijni bibliotekarze w Poznaniu.

W dniach 7-13 lipca 2019 r. odbędą się Poznaniu warsztaty biblioteczne adresowane do osób ze środowisk polonijnych, którzy pracują zawodowo w bibliotekach, zajmują się organizacją czytelnictwa lub prowadzą działalność kulturalno-oświatową w bibliotekach w krajach swego zamieszkania.

W warsztatach weźmie udział 11 osób z Białorusi, Mołdawii, Rosji oraz Ukrainy.

Interesujące zajęcia warsztatowe (pokazy i ćwiczenia) przygotowane zostały przy współpracy Oddziału Wielkopolskiego SWP z Biblioteką Uniwersytecką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Biblioteką Raczyńskich w Poznaniu.

Program merytoryczny warsztatów obejmuje zagadnienia dotyczące: pracy oświatowej bibliotek i czytelni, katalogowania książek, czasopism i gazet, prezentacji zbiorów w postaci cyfrowej, planowania i etapów digitalizacji, cyfryzacji zasobów bibliotecznych oraz podręczników, a także pracę ze skanerem automatycznym i ćwiczenia z wyszukiwania zasobów bibliotecznych w katalogach zbiorczych online, współpracę bibliotek.

Dla uczestników warsztatów przygotowano także program kulturalno-turystyczny, obejmujący zwiedzanie Poznania, wyjazd krajoznawczy, koncert organowy oraz seans kinowy w ramach Międzynarodowego Festiwalu Filmów Animowanych „Animator”.

Uroczystość zakończenia warsztatów dla polonijnych bibliotekarzy, połączoną z wręczeniem pamiątkowych certyfikatów, zaplanowano na 12 lipca, w Collegium Minus UAM.

 

 

Dariusz Łukaszewski

SWP O/Wielkopolski

————————————————————————————————–

  Projekt jest finansowany ze środków otrzymanych od MEN  na realizacje zadania: „Organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą”