Polonijni Nauczyciele Roku 2017 – nagrody przyznane!

Nauczyciel ma wpływ na wieczność. Nie jest bowiem w stanie określić, gdzie kończy się jego oddziaływanie.
(H. B. Adams)

W marcu 2017 roku na stronach Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” został ogłoszony konkurs na Polonijnego Nauczyciela Roku, który był realizacją wniosku z ubiegłorocznego Światowego Zjazdu Nauczycieli Polonijnych w Ostródzie. W czasie trwania zjazdu odbyło się spotkanie Kongresu Oświaty Polonijnej, podczas którego nauczyciele  zwrócili uwagę na niełatwe realia w jakich przychodzi pracować nauczycielom szkół polonijnych. Bardzo często ich entuzjazm i patriotyzm są jedynym czynnikiem podtrzymującym funkcjonowanie szkoły. Dlatego też powstała idea choćby symbolicznego docenienia nauczycieli – a temu miał służyć tytuł Polonijnego Nauczyciela Roku.

Od momentu ogłoszenia konkursu sprawy potoczyły się lawinowo: do organizatorów wpłynęło aż 54 kandydatury nauczycieli uczących w trzech typach szkół:

  • szkolnych punktach konsultacyjnych,
  • szkołach społecznych,
  • szkołach działających w systemie oświaty danego kraju.

Do każdego zgłoszenia dołączone zostały prezentacje, zdjęcia, filmy, obrazki malowane przez dzieci. Słowem – do konkursu stanęli sami Najlepsi.

W tym samym czasie patronat honorowy nad konkursem objęła Minister Edukacji Narodowej – Anna Zalewska, a do grona instytucji wspierających dołączył Senat RP i Wojewoda Warmińsko – Mazurski – Artur Chojecki.

W kwietniu Zarząd Krajowy Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” podjął decyzję, na mocy której główna nagroda w konkursie nosi imię Profesora Andrzeja Stelmachowskiego – założyciela SWP, Marszałka Senatu I kadencji w latach 1989 – 91 i Ministra Edukacji Narodowej w latach 1991 – 92.  W jury konkursu zasiedli przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli SWP oraz Kongresu Oświaty Polonijnej – współorganizatora konkursu.

1 czerwca odbyła się uroczysta Gala Wręczenia Nagród imienia Profesora Andrzeja Stelmachowskiego. Oprócz statuetki i tytułu Polonijnego Nauczyciela Roku, zwycięzcy otrzymali:

  • nagrodę pieniężną przyznaną przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej w ramach sprawowania opieki nad Polonią i Polakami za Granicą,
  • nowoczesny sprzęt elektroniczny ufundowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • pióro wieczne inkrustowane bursztynem ufundowane przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego.

Nagrody laureatkom osobiście wręczyli:

  • Minister Edukacji Narodowej – Anna Zalewska,
  • Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” – Dariusz Piotr Bonisławski,
  • Dyrektor Biura Polonijnego Senatu RP – Romuald Łanczkowski,
  • Wojewoda Warmińsko – Mazurski – Artur Chojecki.
Uroczystą Galę uświetnił koncert sopranistki – Ewy Alchimowicz – Wójcik.

W kategorii szkolnych punktów konsultacyjnych nagrodę przyznano pani Ilonie Szliter – Wyzińskiej ze Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Wiedniu.

Pani Ilona pochodzi z Ciechanowa, a od 2012 r. pracuje w SPK w Wiedniu. W ramach swojej pracy realizowała m.in. projekty: „Jan III Sobieski. 333 rocznica bitwy pod Wiedniem.”, „25 lat wolności. Historia pełna nadziei.” czy „Żołnierze wyklęci”. Miała także pod opieką merytoryczną 13 laureatów i 20 wyróżnionych uczniów m.in. w konkursach „Być Polakiem”, „History Print”, „Konkurs na komiks o odsieczy wiedeńskiej” czy „IV ogólnoświatowy Konkurs o Żołnierzach Wyklętych”. Aktywnie uczestniczy w organizacji spotkań uczniów z przedstawicielami Polonii austriackiej, ale też współczesnych pisarzy polskich. Uczniowie – dzięki niej – poznają historię przez dotyk, czyli biorą udział w wycieczkach przez nią organizowanych. Aktywnie pomaga także przy realizacji konferencji naukowych i odczytów dla środowiska oświatowego w Austrii.

Od lewej: prezes SWP – Dariusz Piotr Bonisławski, dyrektor Biura Polonijnego Senatu RP – Romuald Łanczkowski, Ilona Szliter – Wyzińska, Minister Edukacji Narodowej – Anna Zalewska i Wojewoda Warmińsko – Mazurski – Artur Chojecki.

Laureatką w kategorii szkół społecznych działających w ramach systemu oświaty danego kraju została pani Wacława Iwanowska, która studia ukończyła w Wilnie, a od 27 lat uczy języka polskiego w Gimnazjum w Ejszyszkach. Ponadto jest członkiem Rady Metodycznej Polonistów okręgu sołecznickiego oraz członkinią komisji Olimpiady Literatury i Języka Polskiego w eliminacjach rejonowych. W swojej pracy realizuje się jako osoba odpowiedzialna za projekty edukacyjne. Jest również aktywnym prelegentem na szkoleniach, konferencjach i warsztatach dla nauczycieli na Litwie. W 2006 roku została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej, a w 2012 – Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Wacława Iwanowska, Minister Edukacji Narodowej -Anna Zalewska i Wojewoda Warmińsko – Mazurski – Artur Chojecki

Polonijnym Nauczycielem Roku w kategorii szkół społecznych została pani Justyna Bereza, która od 2013 roku prowadzi liceum „Ogniwo” w Trenton, New Jersey. Od 2014 roku przygotowuje uczniów do egzaminu z j. polskiego LOTE, z którego uczniowie uzyskuje około 95% punktów. Bierze aktywnie udział w konkursach jako opiekun merytoryczny swoich uczniów, przygotowuje i prowadzi egzamin maturalny. Działa aktywnie jako lider edukacji polonijnej przygotowując m.in. cykl spotkań pozalekcyjnych przygotowujących uczniów do matury, akcję „Cała Polonia czyta dzieciom”, a także filmy promujące dwujęzyczność wśród dzieci polonijnych w USA. Jest współautorem książki „Ogniwo”. W 2014 roku brała udział w Zjeździe Nauczycieli Polonijnych w Nowym Jorku, dzieląc się zdobytą wiedzą wśród nauczycieli i rodziców.

Dyrektor Biura Polonijnego RP – Romuald Łanczkowski, rodzice Justyny Berezy – Janina i Jan Apanowicz, Minister Edukacji Narodowej – Anna Zalewska i Wojewoda Warmińsko -Mazurski – Artur Chojecki

„To dla mnie duże wyróżnienie, dziękuję.” – mówiła podczas zjazdu Ilona Szliter – Wyzińska. Justyna Bereza nie mogła odebrać osobiście nagrody, ale w jej imieniu wystąpili rodzice – Janina i Jan Apanowicz. Jednak laureatka przysłała krótki film, w którym mówi: „To dla mnie ogromny zaszczyt i niebywała nobilitacja. Informacja, którą otrzymałam, nie mogła dotrzeć do mnie w lepszym momencie, gdyż właśnie tego dnia miało miejsce zakończenie roku szkolnego i pożegnanie Abiturientów, których miałam przyjemność uczyć przez ostatnie 3 lata.  To przepiękne zwieńczenie mojej pracy w liceum. Zdaję sobie sprawę, że konkurencja (zarówno pod względem poziomu osiągnięć jak i ilości zgłoszeń) była bardzo duża. Dlatego zdobycie tytułu Nauczyciela Polonijnego  jest dla mnie szczególnym osiągnięciem!”

Ilona Szliter – Wyzińska dziękuje Organizatorom Konkursu

Jako Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli jesteśmy dumni, że tytuł Polonijnego Nauczyciela Roku przypadł tak wyjątkowym osobom. Przyznajemy, że konkurencja była ogromna i jury nie miało łatwego wyboru. Tym bardziej serdecznie gratulujemy laureatkom, a wszystkich nauczycieli zachęcamy do zgłoszeń w następnym roku!