Panie Prezesie, skąd w ogóle pomysł na konkurs na Polonijnego Nauczyciela Roku?

Kiedy spotykam się z nauczycielami uczącymi w szkołach polonijnych i polskich za granicą widzę, że jest wśród nich wielu wspaniałych pedagogów nie tylko kochających swoją pracę, ale też mających w niej duże osiągnięcia. Niestety bardzo często mogą liczyć w zamian jedynie na symboliczne wynagrodzenia czy wręcz zadowalać się satysfakcją z jej efektów. Nagroda mająca wymiar symboliczny, ale tez materialny jest w pewnym sensie podziękowaniem i zachętą do dalszej twórczej działalności oświatowej.

Do kogo konkretnie adresowany jest konkurs?

Zapraszamy nauczycieli społecznych szkół polonijnych, szkolnych punktów konsultacyjnych  oraz szkół polskich działających w systemach edukacyjnych danych krajów (Białoruś, Czechy, Litwa, Łotwa, Ukraina).

Ilu zwycięzców w konkursie zatem Pan przewiduje?

Co roku laureatami zostanie trzech nauczycieli – po jednym w każdej z kategorii.

Porozmawiajmy o konkretach: co jest główną nagrodą w konkursie?

Zaplanowaliśmy nagrodę pieniężną, Ministerstwo Edukacji Narodowej tradycyjnie dołączy prezent przydatny w pracy pedagoga: w ubiegłym roku była to osobista tablica multimedialna umożliwiająca interaktywne prowadzenie zajęć. Do tego dochodzą nagrody fundowane przez współpracujące z nami instytucje i oczywiście pamiątkowa statuetka.

A co – oprócz nagród – zyskuje Polonijny Nauczyciel Roku?

Jeżeli wyraża chęć ma możliwość współpracy z naszym ośrodkiem przy realizacji różnych projektów edukacyjnych i szkoleń. Dwie ubiegłoroczne laureatki: pani Justyna Bereza i pani Ilona Szliter-Wyzińska przygotowały i zrealizowały wspólnie z naszymi trenerami cykl wydarzeń w ramach „Przystanku Dwujęzyczność” w Nowym Jorku. Laureaci mogą liczyć na publikację swoich artykułów w naszych periodykach, występują w mediach, są też objęci naszą opieką jeżeli chodzi o zapewnienie udziału w naszych akcjach.

Do kiedy trzeba przygotować zgłoszenia?

Ostateczny termin upływa 30 czerwca.

Kiedy wielkie ogłoszenie wyników?

W tym roku we wrześniu odbędzie się Zjazd Polonii Świata z bardzo atrakcyjnym programem merytorycznym i towarzyszącym: będzie inauguracja w budynku parlamentu, wielki koncert w Teatrze Narodowym z udziałem władz polskich i szereg innych interesujących punktów. W ramach zjazdu planujemy organizację Forum Edukacji Polonijnej, na którym zostaną wręczone nagrody. Wręczenia dokona Pani Minister Edukacji Narodowej oraz Prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska.

Czyli nie pozostaje nam nic innego niż zaprosić wszystkich nauczycieli do udziału w konkursie.

Zapraszamy

Konkurs Polonijny Nauczyciel Roku – II edycja: 2018