Porozumienie pomiędzy Stowarzyszeniem Wspólnota Polska a Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego

12 września o godz. 10:00 w Sali Senackiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego odbyło się bardzo ważne dla Polaków żyjących poza Polską wydarzenie. Rektor UKSW Jego Magnificencja prof. dr hab. Stanisław Dziekoński oraz prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska podpisali porozumienie o współpracy.

Na mocy niniejszego dokumentu powołania została Akademia Polonijna UKSW i SWP, której zadaniami są:

  • organizowanie seminariów, debat i konferencji z zakresu problematyki polonijnej,
  • przygotowanie we współpracy ze środowiskami polonijnymi programu studiów II stopnia i podyplomowych mających na celu wyposażenie w wiedzę i umiejętności z zakresu metodyki, dydaktyki i innych obszarów niezbędnych w pracy nauczyciela polonijnego i Polskiego za granicą ,
  • prowadzenie badań naukowych dotyczących Polonii i Polaków za granicą zarówno w zakresie historycznym jak i dzisiejszym ,
  • przygotowywanie programów wsparcia środowisk polonijnych w obszarze duchowym oraz merytorycznym.

Porozumienie zakłada także, że Stowarzyszenie i Uniwersytet będą:

  • wspólnie organizować staże zawodowe m.in. dla naukowców, nauczycieli, lekarzy i pielęgniarek polskiego pochodzenia,
  • prowadzić Akademicki Klub Studenta Polonijnego,
  • włączać studentów polonijnych z UKSW w realizację programów wolontariackich i stypendialnych SWP,
  • organizować konkursy na najlepszą pracę licencjacką, magisterską i doktorską z obszaru tematyki polonijnej i emigracyjnej,
  • organizować polonijne  turnieje sportowe (m.in. tenisowe, pływackie, tenisa stołowego, biegów itp.),
  • popularyzować wiedzę o Polonii i Polakach za granicą wśród młodzieży szkół na terenie Polski poprzez m.in. organizację konkursów, opracowywanie materiałów dydaktycznych i organizowanie projektów wyjazdów dydaktycznych na Kresy.
Przemawia ks. rektor JM prof. dr. hab. Stanisław Dziekoński

Na uroczystym podpisaniu porozumienia obecni byli minister Jakub Kowalski – szef Kancelarii Senatu oraz Sebastian Kęciek – dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Obaj panowie podkreślali, że zarówno dla Senatu, jak i MENu chwila podpisania porozumienia jest niezwykle ważna oraz zarówno Senat, jak i MEN włączą się w budowanie programu Akademii Polonijnej UKSW i SWP.

Prezes SWP Dariusz Piotr Bonisławski zwrócił się do Polaków mieszkających poza Polską.

Prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska zwrócił się do Polaków rozsianych po całym świecie „Szanowni Państwo, to jest Wasz dzień. Od teraz dwie instytucje budują wspólny program po to, by wspomóc Was w podnoszeniu swoich kwalifikacji.”

Minister Jakub Kowalski zapewnił o przychylności Senatu.

Pierwszym wspólnym działaniem Uniwersytetu i Stowarzyszenia będą studia II stopnia dające kwalifikacje do nauczania języka polskiego osobom uczącym w szkołach polonijnych, ale uprawnień nieposiadających. Studia będą trwać sześć semestrów, a ich absolwent – oprócz dyplomu magistra filologii polskiej – zyska wiedzę i umiejętności pracy w szkole polonijnej. Program obejmie zarówno literaturoznawstwo, językoznawstwo, przedmioty psychologiczno – pedagogiczne, jak i metodykę nauczania języka polskiego nie tylko jako ojczystego, ale także – obcego/drugiego.

Podpisanie porozumienia