Powstaje pomocniczy podręcznik dla szkół polonijnych!

Przewodnik po Dziejach Polski – taki tytuł prawdopodobnie będzie nosił pierwszy podręcznik pomocniczy do nauki historii dla szkół polonijnych. Napisania książki podjęły się wspólnie trzy duże instytucje: Stowarzyszenie Wspólnota Polska, Instytut Pamięci Narodowej oraz Muzeum Początków Państwa Polskiego.

„Nie ukrywam, że na pomysł napisania podręcznika wpadł pan prezes Jarosław Szarek i „sprzedał mi” go na VII Światowym Zjeździe Nauczycieli Polonijnych.” – mówił w Wyszehradzie prezes SWP Dariusz Piotr Bonisławski – „Długo się nie zastanawiałem, bo to świetna idea.” – dodaje.

15 października 2017 roku w Wyszehradzie podczas II Europejskiej Konferencji Metodycznej dla Nauczycieli Polonijnych podpisano list intencyjny,  w którym wszystkie trzy strony deklarują „wolę współpracy w celu realizacji wspólnego zadania pn. „Przewodnik po historii Polski”, którego celem jest opracowanie i wydanie pakietu edukacyjnego dla uczniów i nauczycieli szkół polonijnych. Przewodnim motywem narracji obejmującej dzieje Polski byłyby dokonania przodków, związane z budową państwa, walką o jego potęgę, a po zbrodni rozbiorów o jego odzyskanie, wreszcie odbudowę i obronę narodowej tożsamości. Za niezwykle istotną uznajemy również perspektywę rozwoju cywilizacyjnego i kulturowego Polski, z ukazaniem jej wpływu na dzieje Europy i świata.”

Książka powstaje pod przewodnictwem merytorycznym prof. Włodzimierza Sulei z IPN. Zostanie podzielona na dwie części: na Wschód i Zachód.

W powstawaniu nie sposób pominąć roli Muzeum Początków Państwa Polskiego z dyrektorem dr Michałem Boguckim na czele. To właśnie MPPP zajmie się pakietem multimedialnym dołączonym do przewodnika. „Musi być tak, żeby dzieci zainteresowało. Sama książka – tak, super pomysł, ale dzisiaj wiemy, że to gry, filmy i animacje interesują dzieci” – wyjaśnia dyrektor MPPP.

W Wyszehradzie przedstawiciele SWP, IPN i MPPP rozmawiali o podręczniku z nauczycielami polonijnymi. Wszyscy przyznawali, że pomysł jest znakomity, ale jednak są obawy o jego realizację. „Proszę Państwa, przewodnik będzie osią” – uspokajał prezes D.P. Bonisławski – „natomiast do tej osi dobudujemy, przy państwa pomocy, multimedialną paczkę metodyczną dla każdego kraju.”

„Dla dzieci w jakim wieku zostanie napisana książka” – pytano.

„Nad całością czuwa ODN SWP” – odpowiadał prezes – „Oznacza to, że książka zostanie napisana w sposób odpowiedni do poziomu językowego Państwa uczniów. Postaramy się, by miała kilka takich poziomów: A2, B1 i B2. W ten sposób unikamy pytania: dla jakiego wieku, a pozwalamy wszystkim dzieciom na korzystanie z podręcznika.”

„To jest naprawdę świetna idea! Taki podręcznik będzie służyć budowaniu dumy z poczucia patriotyzmu.” – mówili nauczyciele.

Pierwsza część podręcznika, roboczo nazywana  „na Zachód” będzie mieć premierę już we wrześniu 2018 roku.