pro-MOC-ja! szkoły polonijnej

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy Państwa na kurs e-learningowy dotyczący promocji szkoły polonijnej „pro-MOC-ja! Narzędzia promowania szkoły polonijnej w środowisku lokalnym i Internecie”. Kurs rozpocznie się 16 października 2020.

Treści programowe

Kurs jest praktycznym przewodnikiem na temat zagadnień z dziedziny promocji i marketingu w kontekście działań związanych z budowaniem zaangażowanej wspólnoty wokół szkoły polonijnej. 

Moduł 1. Cele promocji szkoły, czyli jak budować reputację. Tworzenie planu promocji szkoły.

Moduł 2. Reguły i narzędzia do tworzenia działań promocyjnych.

Moduł 3. Szkoła jako instytucja otwarta i aktywna w środowisku – pozwól jakości się pokazać.  Pomysły na szkolne działania promocyjne.

Moduł 4. Promocja szkoły w social media. Praktyczne wskazówki i pomysły na tworzenie kontentu do Social Media, pozwalające budować i angażować szkolną społeczność.

Moduł 5. Dlaczego kontent wizualny jest taki ważny i jak go tworzyć nie będąc grafikiem. Praktyczne wskazówki tworzenia treści do Social Media, czyli z Canvą za pan brat.

Terminy:

16.10 – Webinar otwierający szkolenie, godz. 20:00 polskiego czasu

16.10 – Moduł 1. udostępniony na platformie

22.10 – Moduł 2. udostępniony na platformie

29.10 – Moduł 3. udostępniony na platformie

05.11 – Moduł 4. udostępniony na platformie

12.11 – Moduł 5. udostępniony na platformie

23.11 – Webinar podsumowujący kurs

Prowadzenie Szkolenie poprowadzi Edyta Gierycz współzałożyciel, dyrektor i nauczyciel polonijny Szkoły Polskiej w Katarze im. Witolda Pileckiego, trener Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli SWP. Entuzjastka innowacji w edukacji oraz wychowania dwujęzycznego.