Szanowni Państwo,

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SWP przygotował dla Państwa kurs online „Projekt dysleksja”. Kurs potrwa pięć tygodni, a zawarte w nim informacje przyczynią się do lepszej jakości Państwa pracy w szkołach polonijnych. Szkolenie rozpocznie się 12 września 2017 r. o godz. 21:00. Kolejne webinary odbywać się będą w każdy wtorek o tej samej porze.

Program kursu obejmuje następujące zagadnienia:

1. Zagrożenie dysleksja w warunkach dwujęzyczności

2. Objawy dysleksji w warunkach bilingwizmu

3. Sposoby pracy z dyslektycznym.dzieckiem.polonijnym: język polski/historia

4. Sposoby pracy z dyslektycznym dzieckiem polonijnym: przyroda/geografia

5. Podsumowanie kursu.

Kurs poprowadzi dr Rafał Młynski – doktor nauk humanistycznych w zakresie jezykoznawstwa, specjalizacje: logopedia i lingwistyka kontaktów językowych. Lektor języka polskiego jako obcego i drugiego. Trener ODN SWP. Na co dzień prowadzi terapie dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej, zajęcia z dziećmi cudzoziemców oraz polskimi, które powróciły do Polski.

Aby zapisać się na kurs, wystarczy wypełnić formularz rekrutacyjny znajdujący się poniżej. Osoby, które zakwalifikują się na kurs dostaną informację zwrotną w dniu 11 września 2017. Absolwenci kursu otrzymają certyfikat wydany przez ODN SWP.