Qvo vadis – wpływ (re)emigracji na dorastanie

W ramach doskonalenia nauczycieli, ale także w ramach nauczania rodziców, proponujemy Państwu szkolenie online (webinar) – Quo vadis? – wpływ (re)emigracji na dorastanie

Program szkolenia:

  1. Życie w „erze migracji” – szanse i wyzwania
  2. Migracje (powrotne) dzieci. Zarys problematyki
  3. Doświadczenia migracyjne dzieci
  4. Powrót do Polski jako punkt zwrotny w życiu dziecka i jego rodziny
  5. Zrównoważony rozwój dziecka – rekomendacje

Celem szkolenia

Jest przekazanie wiedzy o wpływie (re)emigracji na dorastanie dzieci z rodzin powracających i wykorzystanie tej wiedzy w praktyce przez nauczycieli, terapeutów, rodziców oraz inne osoby pracujące lub chcące pracować z dziećmi migrantami.

Uczestnicy szkolenia

dostają certyfikat ukończenia kursu wydany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SWP, który jest niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli, działającą na podstawie art. 77a ust.3 i art. 82 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz § 24 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2009r. Nr 200, poz. 1537 z późn. zm.)

Wykładowca:

Stella Strzemecka – doktorantka Instytutu Socjologii UJ w Krakowie. Specjalizuje się w zakresie studiów migracyjnych, studiów z socjologii rodziny i dzieciństwa oraz polityk integracyjnych i edukacyjnych wobec dzieci migrantów. Afiliowana przy Uniwersytecie w Oslo (Norwegia), w latach 2013-2016 prowadziła badania nad adaptacją dzieci polskich imigrantów w Norwegii. Prowadzi szkolenia i warsztaty dla rodziców i kadry pedagogicznej zarówno w Polsce, jak i za granicą. Obecnie przygotowuje pracę doktorską na temat procesu przystosowania społecznego dzieci polskich imigrantów w Norwegii i podnosi swoje kwalifikacje w Studium Pedagogicznym UJ.

Koszt:  50 PLN

Spotkanie odbędzie się 18 maja 2017 r. o godz. 23.59 oraz 25 maja 2017 r. o godz. 21.00 czasu polskiego (termin do wyboru). Aby w nim uczestniczyć należy wypełnić formularz na stronie https://goo.gl/forms/iI1859DgpGTSgjvg1 i oraz wnieść opłatę w wysokości 50 zł na konto:

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

ul. Pieniężnego 6, 14-100 Ostróda

14 2490 0005 0000 4600 7271 8358

i przesłać potwierdzenie dokonania wpłaty  na adres: szkolenia.odnswp@gmail.com

Liczba miejsc uczestników w webinarze jest ograniczona. Decyduje kolejność pełnych zgłoszeń (wypełnienie formularza + potwierdzenie wpłaty). W temacie przelewu proszę o wpisanie „QUO VADIS”. W przypadku dużej ilości zgłoszeń ustalony zostanie drugi termin spotkania.

UWAGA!

W przypadku osób wykonujących przelewy w walutach obcych opłata za webinar wynosi 13 euro lub 11 funtów. Dane do przelewów międzynarodowych:

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

ul. Pieniężnego 6, 14-100 Ostróda

PL14 2490 0005 0000 4600 7271 8358, Swift :ALBPPLPW

Na Państwa zgłoszenia czekamy do 17.05.2017

Informacje zwrotne będziemy wysyłać tylko do osób, które wpłaciły oraz wypełniły formularz zgłoszeniowy 17.05.2017 roku wieczorem.