Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”
zaprasza do udziału w III edycji projektu
„Razem dla Edukacji”,

którego przedmiotem jest współpraca polskich szkół ze szkołami funkcjonującymi w systemach oświaty innych państw prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim.

Celem konkursu jest wsparcie integracji dzieci i młodzieży polskiej zamieszkałych za granicą z dziećmi i młodzieżą w kraju poprzez realizację przedsięwzięć edukacyjnych o tematyce będącej przedmiotem zainteresowań obu stron, umożliwiających dzieciom i młodzieży polskiej za granicą doskonalenie znajomości języka polskiego i poznanie Polski, dzieciom i młodzieży szkół w Polsce polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą, a nauczycielom wymianę wiedzy i doświadczeń dydaktyczno-wychowawczych.

Mamy nadzieję, że korzystając z własnych doświadczeń i płynących z realizacji dotychczasowego przedsięwzięcia, będziecie Państwo zainteresowani udziałem w projekcie.
Prosimy o nadsyłanie deklaracji uczestnictwa do 18 listopada 2018 roku.

Po nadesłaniu deklaracji, prześlemy materiały do opisu planowanych działań oraz sporządzenia odpowiedniego kosztorysu.

Deklarację uczestnictwa prosimy wysłać na adres
razemdlaedukacji@wspolnotapolska.org.pl
do 18 listopada 2018 r.

Wiadomość powinna zawierać następujące informacje:
1. Nazwa i adres szkoły
2. Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za projekt wraz z adresem mailowym
3. Informację czy szkoła potrzebuje pomocy w znalezieniu placówki partnerskiej. Jeśli szkoła ma partnera prosimy o zgłoszenia wspólne.
4. Wstępny pomysł przedsięwzięcia.
W związku z dużym zainteresowaniem ubiegłorocznym konkursem, zastrzegamy sobie wybór najciekawszych programów partnerstw.