Razem dla Edukacji – nabór szkół z Polski i spoza Polski do projektu

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” zaprasza do udziału w II edycji konkursu „Razem dla Edukacji”, którego przedmiotem jest współpraca polskich szkół ze szkołami funkcjonującymi w systemach oświaty innych państw prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim.

Celem konkursu jest wsparcie integracji dzieci i młodzieży polskiej zamieszkałych za granicą z dziećmi i młodzieżą w kraju poprzez realizację przedsięwzięć edukacyjnych o tematyce będącej przedmiotem zainteresowań obu stron, umożliwiających dzieciom i młodzieży polskiej za granicą doskonalenie znajomości języka polskiego i poznanie Polski, dzieciom i młodzieży szkół w Polsce polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą, a nauczycielom wymianę wiedzy i doświadczeń dydaktyczno-wychowawczych. Tematem przewodnim tegorocznej edycji konkursowej będzie 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę.

Mamy nadzieję, że korzystając z własnych doświadczeń i płynących z realizacji dotychczasowego przedsięwzięcia, będziecie Państwo zainteresowani udziałem w projekcie. Prosimy o nadsyłanie deklaracji uczestnictwa do 16 marca 2018 roku. Po nadesłaniu deklaracji, prześlemy materiały do opisu planowanych działań oraz sporządzenia odpowiedniego kosztorysu.

Deklarację uczestnictwa prosimy wysłać na adres rodzinapolonijnaswp@gmail.com do 16 marca 2018 r. Wiadomość powinna zawierać następujące informacje:

  1. Nazwa i adres szkoły
  2. Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za projekt wraz z adresem mailowym
  3. Informację czy szkoła potrzebuje pomocy w znalezieniu placówki partnerskiej.

W związku z dużym zainteresowaniem ubiegłorocznym konkursem, zastrzegamy sobie wybór najciekawszych programów partnerstw.