Refleksje uczestniczki: V Zjazd Nauczycieli Polonijnych

W tym roku już po raz piąty Ostróda gościła nauczycieli polonijnych z całego świata na Zjeździe organizowanym przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska. Uczestniczyłam w tym przedsięwzięciu po raz drugi.

Tegoroczny Zjazd po raz pierwszy odbywał się pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, a jego organizatorem był niedawno powstały Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli przy Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska”. Niestety nie odczuliśmy jednak z tego powodu większego zainteresowania naszymi problemami, a przedstawiciel MEN pojawił się na krótko i nie udzielał się na forum publicznym. Natomiast jak zawsze mogliśmy liczyć na obecność i wsparcie pani Joanny Wójtowicz z PCN i przedstawicieli ORPEG-u, czyli struktur zajmujących się na co dzień problematyką edukacji polonijnej.

Nowością Zjazdu był szereg paneli tematycznych, z których mogli skorzystać prawie wszyscy uczestnicy, bo realizowane były po kilka razy – w zeszłym roku wszystkie panele odbywały się w jednym czasie.
Zarówno sama tematyka tegorocznego Zjazdu, jak i wiele spotkań łączących się tematycznie z dwujęzycznością były bardzo interesujące. Trudno wybrać jeden przykład tego wszystkiego o czym pomyśleli organizatorzy… Osobiście byłam pod ogromnym wrażeniem zajęć dotyczących metod pracy z grupami heterogenicznymi, czyli pracą z dziećmi o zróżnicowanych poziomach czy to językowych, czy wiekowych. Warsztaty poprowadziła Liliana Barejko-Knops, polska metodyczka z Niemiec, pełniąca funkcję przewodniczącej Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Polskiego i Pedagogów w Niemczech. Pani Barejko przedstawiła nam bardzo ciekawe metody pracy, jakie niemieccy nauczyciele wykorzystują w pracy od lat, które nam nie były do tej pory znane. Kolejnym interesującym elementem szkoleniowym były zajęcia z Lucyną Bzowską z Bogatyni, przedstawicielką Polskiego stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA. Poznaliśmy metody pracy wykorzystywane przez nią w pracy aktywizującej uczniów na etapie wczesnoszkolnym. Niestety nie udało mi się wziąć udziału w zajęciach tematycznie związanych z nowoczesnymi metodami doboru i wykorzystywania lektur szkolnych. Żałuję, bo panel dyskusyjny z prowadzącą zapowiadał bardzo interesujący. Uczestniczyłam jednak w innych interesujących zajęciach dotyczących nauczania historii najnowszej, które poprowadziła Olga Tumińska z Instytutu Pamięci Narodowej.

Historia najnowsza była ważnym elementem Zjazdu, wzięliśmy udział w koncercie „Panny Wyklęte” i otrzymaliśmy materiały do wykorzystania na naszych lekcjach.

Zjazdy i konferencje to niezwykle ważny element pracy nauczyciela, dzięki nim może nabywać nowe kompetencje, weryfikować stan swojej wiedzy jak i korygować popełniane ewentualnie błędy. Udział w takich spotkaniach to możliwość poznania kolegów i koleżanek z innych stron świata, to świadomość, że nie jest się samotnym białym żaglem, że są inni, którzy chętnie dzielą się doświadczeniami i są otwarci na współpracę. To poczucie przynależności do grupy ludzi, działających z pasją i często bez wynagrodzenia, to coś więcej niż bycie nauczycielem, to potwierdzenie bycia stróżem ojczystego języka i ambasadorem polskiej kultury.
Dzięki zaangażowaniu ośrodków polonijnych we Włoszech, już wkrótce odbędzie się I Konferencja Nauczycieli Polonijnych (więcej na stronie 11). W pierwszy weekend września Neapol będzie gościł polonijnych nauczycieli, by wspólnie zastanowili się nad strategią działania w swoich środowiskach. Gospodarzem konferencji będzie Instytut dla Polonii z Sobotnią Szkołą Kultury i Języka Polskiego w Neapolu przy wsparciu finansowym Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli przy Stowarzyszeniu Wspólnota Polska. Partnerem merytorycznym będzie Stowarzyszenie Polska Ludoteka Rodzinna z Veneto.

Zachęcam wszystkich, aktywnych zawodowo i niepraktykujących chwilowo nauczycieli polskich zamieszkałych we Włoszech, by spojrzeli na możliwość integracji w sposób globalny – możemy rozpocząć współpracę, możemy się wzajemnie wspierać, możemy wspólnie budować oświatę polonijną we Włoszech. Aplikujcie na Konferencję i bądźcie aktywni.

Barbara Czyżewska, Polska Ludoteka Rodzinna

V-Zjazd-3-1024x682