Szanowni Państwo,

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SWP ma zaszczyt zaprosić nauczycieli polonijnych na  staż dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i języka polskiego do Ostródy.

Pobyty stażowe umożliwiające oprócz doskonalenia języka i kontaktu z kulturą, zdobycie wiedzy na temat skutecznych i aktualnych sposobów nauczania, dają możliwość nabywania nowej wiedzy i umiejętności w toku zajęć warsztatowych oraz bezpośredniej obserwacji, jak
poznane narzędzia funkcjonują w grupie uczącej się w szkolnej klasie, a podczas prowadzenia zajęć w szkole, tworzą przestrzeń, w której nauczyciele mogą ugruntować swoje nowe umiejętności metodyczne i językowe, dzięki czemu skutecznie będą z nich korzystać po powrocie do macierzystych placówek. Bezpośredni kontakt z nauczycielami w Polsce tworzy w projekcie wartość dodaną: przygotowuje nauczycieli do podjęcia współpracy edukacyjnej ze szkołami w Polsce.

Cele szczegółowe staży realizowanych w Polsce:
– wyposażenie uczestników w umiejętność nowoczesnego i skutecznego nauczania w oparciu o współczesne kanony wiedzy na temat procesu uczenia się;
– doskonalenie wiedzy i umiejętności z zakresu nauczanego przedmiotu oraz języka polskiego (warsztat metodyczny);
– rozwijanie umiejętności nauczania z zastosowaniem nowoczesnych metod i technologii (warsztat metodyczny);
– poznanie metod i form angażujących grupę w proces uczenia się, procesy motywacyjne a ocenianie uczniów (warsztat metodyczno – psychologiczny);
– nabycie umiejętności inicjowania działań dydaktyczno-wychowawczych;
– inicjowanie i budowanie Partnerstwa szkół w celu wypracowywania i realizowania wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych.

Staż realizowany jest we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 1 im. Armii Krajowej w Ostródzie. 

Program stażu dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i języka polskiego znajduje się tutaj -> (program umieścimy w najbliższych dniach)

Staż skierowany jest do nauczycieli polonijnych z:  Czech, Litwy, Ukrainy, Łotwy Białorusi, Niemiec, Irlandii, Belgii, Holandii, Włoch, USA oraz Kanady.

Staż odbywać się będzie w dn. 06 – 13 maja 2018 r. w Ostródzie (zakwaterowanie uczestników w Domu Polonii, ul. Pieniężnego 6, przyjazd w dn. 6 maja w godzinach popołudniowych, wyjazd w dn. 13 maja w godzinach porannych, zajęcia odbywać się będą w dn. 7-12 maja).

Koszty podróży: jako Organizatorzy pokrywamy koszty podróży do kwoty 250,00zł. Prosimy o zachowanie biletów stanowiących podstawę do zwrotu kosztów.

Zgłoszenia przyjmujemy do 18 kwietnia 2018r. Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego poniżej ⇓

logo

Projekt jest współfinansowany ze środków otrzymanych od MEN  na realizacje zadania: „Organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim”.