Relacja z III Międzynarodowej Konferencji „Dziecko dwujęzyczne- problem czy skarb?” w Rzymie

W dniach 6-7 listopada 2016 r. odbyła się w Rzymie  już trzecia Międzynarodowa Konferencja  „Dziecko dwujęzyczne- problem czy skarb?” z udziałem nauczycieli polonijnych z Włoch, Niemiec, Irlandii, Belgii, Holandii i USA.

Uczestników konferencji oraz wykładowców powitał pan Tomasz Orłowski, Ambasador RP w Rzymie, wskazując w swoim wystąpieniu, że mówiąc o dwujęzyczności mamy na myśli wychowanie dzieci i młodzieży urodzonych poza Polską w szacunku i miłości do kraju przodków-  do Polski oraz do ich drugiej Ojczyzny. Pan Ambasador  podkreślił  rolę jaką w wychowaniu dzieci polskich poza granicami musi odgrywać szkoła wspierająca często wielokulturowe rodziny.

Nauczyciele polonijni zarówno ze szkół polonijnych jak i z sieci szkół orpegowskich z wielkim zainteresowaniem wysłuchali wykładów psychologa pani prof. Haliny Grzymały Moszczyńskiej, językoznawcy dr hab. Anny Seretny , psychologa dr Zofii Wodnieckiej z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz językoznawcy  dr Anny Martowicz z Uniwersytetu w Edynburgu.

Osobną część konferencji stanowiły warsztaty dla rodziców, które poprowadziły dr Martowicz i mgr Joanna Kołak. Moduł dla rodziców otworzyła pani Ewa Mamaj, kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Rzymie. Pani Konsul zwracając się do rodziców podziękowała im za ogromny wysiłek jaki wkładają w dwujęzyczne wychowanie swoich dzieci. Podkreśliła również ogromną rolę szkoły polskiej poza krajem oraz pracę nauczycieli pracujących we wszystkich rodzajach szkół polskich poza Polską.

W trakcie konferencji nauczyciele mieli możliwość zapoznania się z informacjami na temat dwóch projektów realizowanych ze środków MSZ,  dotyczących wspierania dwujęzyczności. Informacje na temat projektu „Wszystko o dwujęzyczności” przedstawił red. Karol Chlipalski a dr Anna Martowicz zaprezentowała projekt stowarzyszenia APPLA- „Podaruj dziecku swój język ojczysty”. Obydwa projekty są realizowane dzięki wsparciu MSZ.

W trakcie konferencji poruszane były zarówno tematy dotyczące tożsamości osób wielokulturowych, niełatwych powrotów dzieci polskiego pochodzenia do Polski, jak i tematy związane z metodyką uczenia języka polskiego jako języka odziedziczonego, adaptacji tekstów kultury do poziomów znajomości języka, jak i sposobów na pokonywanie „kryzysu słownikowego” na poziomie B2. Niezwykle interesujące były również zagadnienia związane z najnowszymi badaniami psychologicznymi dotyczącymi osób dwujęzycznych.

Więcej informacji na facebooku wydarzenia  www.facebook.com/Konf2014

Konferencja zorganizowana została przez Stowarzyszenie Nauczycieli Języka i Kultury Polskiej  i Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Rzymie przy wsparciu Rady Oświaty Polonijnej i pod patronatem honorowym Ośrodka Rozwoju Edukacji za Granicą.  Jest częścią projektu realizowanego przez Ambasadę RP w Rzymie ze środków MSZ z funduszy na współpracę z Polonią i Polakami za granicą oraz Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia Wspólnota Polska ze środków MEN na realizację zadania : „Organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku(…) oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii , geografii oraz innych języków w języku polskim za granicą.”

Danuta Stryjak

Kierownik SPK  przy Ambasadzie RP w Rzymie, prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Języka i Kultury Polskiej w Rzymie, członek Rady Oświaty Polonijnej we Włoszech.