W dniach 29-30 sierpnia w Edynburgu odbył się II Zjazd w Ramach Akademii Polskości – edycja Szkocja 2015r.

Warsztaty pod hasłem Rodzic – wsparcie czy przeszkoda. Jak budować relacje i  rozwiązywać konflikty? poprowadził Sławomir Prusakowski – ekspert ODNSWP, psycholog, trener, dydaktyk.

Podczas szkolenia uczestnicy doskonalili swoje umiejętności w zakresie: Diagnozowania potencjału  i osobistych kompetencji nauczyciela polonijnego w pracy z rodzicami; Sposobów budowania relacji z rodzicami dzieci polonijnych: metoda nagradzania, rywalizacji, komunikat „ja”; umiejętności stawiania granic oraz korzystania z narzędzia „Koło Konfliktów”.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy i zapraszamy do udziału w III zjeździe, który odbędzie się w listopadzie.