Rozwój kompetencji przyrodniczych nauczycieli biologii z Wileńszczyzny

 

Nauczyciele biologii z Wileńszczyzny w dniach 22-28 października w ramach międzynarodowego projektu rozwoju kompetencji przyrodniczych uczestniczyli w warsztatach liderskich w Ostródzie. Szkolenia w ramach współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie odbywały się na wydziale biologii i biotechnologii pod czułym okiem pani profesor Agnieszki Piotrowicz-Cieślak.

Projekt został opracowany w celu praktycznej realizacji porozumienia zawartego pomiędzy Uniwersytetem Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie, Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Olsztynie, Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Ostródzie oraz Fundacją Nicolaus Copernicus w Truszczynach na rzecz wsparcia szkół polskich w rejonie wileńskim, solecznickim i trockim na Litwie.

Podczas warsztatów nauczyciele brali aktywny udział w licznych zajęciach, ćwiczeniach praktycznych, które były prowadzone przez profesorów UWM. Każdy uczestnik warsztatów, niczym naukowiec  laboratorium, pogłębiał swą wiedzę poprzez samodzielne wykonywanie każdego ćwiczenia.

Cieszymy się ogromnie, że mogliśmy pogłębić wiedzę z zakresu biologii, samodzielnie wykonać ćwiczenia praktyczne, które wzbogacą i urozmaicą nasze lekcje. Profesorowie UWM uwzględnili to, że nie każda szkoła jest wyposażona w sprzęt i laboratoria, w których można byłoby wykonywać skomplikowane doświadczenia, więc mieliśmy okazję obserwować i wypróbować metody pracy ćwiczeń praktycznych, do których nie są potrzebne skomplikowane komponenty chemiczne, odczynniki itd.

Kierujemy wyrazy wdzięczności Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska” oddziałowi Warmińsko-Mazurskiemu oraz Wydziałowi Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, a szczególnie pani profesor Agnieszce Piotrowicz-Cieślak oraz pani Małgorzacie Czeczora, dyrektor Domu Polonii w Ostródzie za przystąpienie do realizacji II etapu projektu oraz za osobiste poświęcenie i zaangażowanie.

 

Anna Pawiłowicz-Janczys

Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu

Fot. Alina Buryńska i Anna Pawiłowicz-Janczys

logo
Projekt jest finansowany ze środków otrzymanych od MEN na realizacje zadania: „Wspieranie oświaty polonijnej w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży”