W trakcie pobytu w Chicago wiceprezes SWP oraz przedstawiciele ODN SWP odbyli robocze spotkanie z Panią Prezydent Kongresu Oświaty Polonijnej dr Jolanta Tatarą oraz Panią Wiceprezydent Anną Dunajewski. W trakcie spotkania ustalono wstępną koncepcję współpracy w ramach przygotowań do kolejnego VII Światowego Zjazdu Nauczycieli Polonijnych oraz priorytety programowe obu organizacji na rok 2017. Do tych ostatnich zaliczono prace nad podniesieniem rangi nauczycieli polonijnych, wsparcie metodyczne i finansowe środowisk oświaty polonijnej oraz promocję języka, kultury i historii Polski poza granicami kraju. Podjęto również decyzję o rozpoczęciu realizacji  konkursu na Polonijnego Nauczyciela Roku, którego uroczysty finał odbędzie się w ramach Światowego Zjazdu Nauczycieli Polonijnych.

Od lewej: Trener ODN SWP - Lucyna Bzowska, wiceprezydent KOP - Anna Dunajewski, wiceprezes SWP - Dariusz P. Bonisławski, prezydent KOP - dr Jolanta Tatara i trener ODN SWP - Katarzyna Czyżycka
Od lewej: Trener ODN SWP – Lucyna Bzowska, wiceprezydent KOP – Anna Dunajewski, wiceprezes SWP – Dariusz P. Bonisławski, prezydent KOP – dr Jolanta Tatara i trener ODN SWP – Katarzyna Czyżycka