Szanowni Państwo,
zostaliście zakwalifikowani na 1. kurs metodą online Stowarzyszenia ‚Wspólnota Polska” na temat sposobu tworzenia pomocy edukacyjnych dla dzieci polonijnych.

Skąd taki temat kursu?

Wszyscy doskonale wiemy, że dziecko polonijne ma inne warunki do przyswajania języka polskiego niż dziecko w Polsce.  Poza Polską język polski jest językiem mniejszościowym: dziecko najczęściej słucha go tylko w domu i raz w tygodniu w placówce polonijnej. Taki mały człowiek musi opanować w krótkim czasie dwa lub więcej języków. A naszą rolą – rolą pedagogów w placówkach polonijnych – jest dbanie o to, by język polski był językiem, który – po prostu – nasi podopieczni będą lubić i będą chcieć się nim posługiwać: w mowie i w piśmie.

Promujemy umiejętność czytania.

Umiejętność czytania jest potężnym narzędziem do  poznawania kultury Polski. Daje tez możliwość lepszego funkcjonowania w kraju przodków. Musimy zachęcać do nauki czytania i stwarzać dzieciom takie warunki, które będą sprzyjały wzrostowi prestiżu czytania po polsku w ich oczach. Potrzebujemy ku temu materiałów. Nie da się jednak stworzyć podręcznika idealnego do nauki czytania dla dzieci polonijnych, ponieważ kultura i zwyczaje każdego kraju są różne. Różne też są zasady czytania w językach poszczególnych krajów, a to powoduje przenoszenie ich na czytanie w języku polskim. Tak więc dzieci polonijne mają odmienne trudności. Nauczyciele w poszczególnych krajach wiedzą najlepiej co potrzebują ćwiczyć ich podopieczni. Dlatego też podręczniki tworzone dla małych Polaków  w USA powinny się różnić od tych tworzonych dla dzieci we Włoszech, we Francji, Niemczech czy  Irlandii. Bo inna jest kultura  i język tych krajów. Dlatego zachęcamy do tworzenia własnych pomocy i tekstów, do tworzenia własnego „niezbędnika” do czytania!

 Istnieje jednak wspólny mianownik podręczników w różnych krajach:

Wszędzie jednak powinna być zastosowana podobna metoda nauki czytania w języku polskim. Według nas najlepsza jest metoda sylabowa, czyli taka, która pozwala dziecku – słyszącemu na co dzień dwa systemy fonologiczne – usłyszeć dokładnie to, co czyta. Nie da się bowiem wypowiedzieć spółgłosek polskich bez charakterystycznego [y] w wygłosie. Dziecko głoskując wyraz Ly-A-My-Py-A słyszy coś innego niż dziecko sylabizujące LAM-PA. Dlatego celem tego kursu będzie nauczenie Państwa tworzenia pomocy edukacyjnych do nauki czytania przydatnych właśnie dla Waszych dzieci, tj. uwzględnienia kultury i języka kraju, w którym żyjecie.

Kurs składał się będzie z trzech modułów. W modułach – udostępnianych Państwu co dwa tygodnie od 12.01.2015 roku – będziemy szczegółowo omawiać etapy wprowadzania sylab, sposoby ich wprowadzania oraz uczyć Państwa budowy prostych tekstów z liter, jakie dziecko będzie już znało tak, aby czytanie nigdy nie było dla niego tylko „klepaniem czytanki”. Będziemy także pokazywać Wam ćwiczenia i pomoce, które same stworzyłyśmy. Po każdej partii materiału czeka Was mały sprawdzian :), na którego wykonanie będziecie mieć dwa tygodnie. Osoby, które przebrną przez teorię i trzy razy wykonają poprawnie „zadanie domowe” (vel „sprawdzian”) otrzymają certyfikat ukończenia kursu wydany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. W trakcie trwania kursu jesteśmy do Waszej dyspozycji w komentarzach pod poszczególnymi modułami.

Dodatkowym atutem jest to, iż zostanie po tym kursie Państwu gotowy zestaw podstawowych pomocy do nauki czytania po polsku, który będziecie Państwo mogli wykorzystać w pracy z dziećmi.

Mamy nadzieję, że zostaniecie z nami. Wszystkim nam zależy na efektywnej nauce czytania dzieci polonijnych za granicą.

Pozdrawiamy Wszystkich serdecznie i życzymy Wesołych Świąt!