bez-tytulu3333333

Tygodniowe pobyty stażowe są formą rozwijania kompetencji przedmiotowych, metodycznych i psychologicznych nauczycieli polskich szkół, działających poza granicami.  We współpracy z Uniwersytetem Warmińsko – Mazurskim pod okiem doświadczonych metodyków oraz nauczycieli praktyków w szkołach ćwiczeń będziemy doskonalić strategie skutecznego nauczania i uczenia się, umiejętności wykorzystana nowoczesnej technologii  w pracy z uczniami, poznawać inspirujące metody i formy pracy, angażujące grupę w proces uczenia się i motywujące do pracy nad rozwojem osobistym.


Staż dla nauczycieli plastyki

 

Termin stażu  2– 8 listopada 2016 r.

Miejsce: Ostróda

W aktywnych zajęciach artystycznych nauczyciele plastyki będą uczyli się wykorzystania technik plastycznych w pracy nauczyciela polonijnego. Przygotują projekty scenografii oraz elementów dekoracyjnych związanych z wydarzeniami patriotycznymi, historycznymi, związanymi z polską tradycją. Rozwiną swój warsztat malarski pod kierunkiem artysty – Pana Andrzeja Filipowicza, twórcy młodego pokolenia, który swoją działalność artystyczną związał z Grodnem. Jego prace wystawiano na przestrzeni ostatnich od Grodna po Brukselę w dziesięciu wystawach indywidualnych, kilkunastu wystawach zbiorowych. Doświadczenie pracy twórczej w zestawieniu z interesującymi technikami plastycznymi będzie doskonałą inspiracją do pracy artystycznej w lokalnym środowisku.

         Wszyscy uczestnicy zostaną wyposażeni w elektroniczną wersję wypracowanych materiałów (fotografie prac) oraz zagadnień omawianych w ramach doskonalenia. Kurs kończy się otrzymaniem świadectwa doskonalenia zawodowego, wydanego przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia Wspólnota Polska.

          Podczas stażu przewidziany jest także program towarzyszący: zajęcia warsztatowe w Centrum Eksperyment w Gdyni, Lekcja historii w Muzeum Solidarności w Gdańsku, zwiedzanie wybranych miejsc Olsztyna i Ostródy.

zal-2-staz-dlanauczycieli-plastyki

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres: zjazdostroda@gmail.com