W październiku oraz listopadzie 2016 roku Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” z siedzibą w Ostródzie prowadził tygodniowe pobyty stażowe dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i języka polskiego, biologii i matematyki, muzyki oraz plastyki. We współpracy z Uniwersytetem Warmińsko – Mazurskim pod okiem doświadczonych metodyków oraz nauczycieli praktyków nauczyciele doskonalili strategię skutecznego nauczania i uczenia się, umiejętności wykorzystania nowoczesnej technologii w pracy z uczniami, poznali wiele inspirujących metod i form pracy, angażujących grupę w proces uczenia się i motywujących do pracy nad rozwojem osobistym. Warsztatu metodycznego chętnie użyczyli nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Ostródzie dla stażystów wczesnej edukacji, języka polskiego, muzyki i plastyki, natomiast nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Ostródzie dla stażystów z języka polskiego i edukacji wczesnoszkolnej. Nauczyciele Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Olsztynie  przyjęli stażystów  biologii i matematyki w  Gimnazjum Nr 2 i II Liceum Ogólnokształcącym.   

 

20161027_091228

Staż dla nauczycieli języka polskiego i wczesnej edukacji   

Uczestnicy projektu doświadczyli interaktywnego poznawania literatury dziecięcej w księgarni „Za rogiem” Dominiki Radaszewskiej w Olsztynie, wzbogacili swój warsztat pracy o gry, zabawy, aktywizujące metody w nauczaniu języka polskiego, doświadczyli narzędzi TOC i możliwości ich zastosowania w pracy z uczniami. Rozwinęli umiejętność posługiwania się tablicą multimedialną i narzędziami IT. Poznali też działania projektowe i animacyjne Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morągu, dzięki uprzejmości dyrektor Elżbiety Dziubińskiej.  Zaproszeni nauczyciele polonijni obserwowali również lekcje języka polskiego i wczesnej edukacji. Przygotowali scenariusz pod kierunkiem opiekuna stażu i przeprowadzili według niego lekcję. Zostali wyposażeni w umiejętność animowania prostych tańców grupowych w oparciu o polskie tańce narodowe i ludowe. Spotkanie z uczniami podczas obserwacji i prowadzenia lekcji w szkołach ćwiczeń, niosło wiele emocji i inspiracji. Pani Katarzyna, uczestniczka stażu, tak pisze: „ Z tego stażu wyjeżdżam z mnóstwem pomysłów, dobrych rad i zapałem do dalszej pracy. Wiem jak tworzyć skuteczniejsze i bardziej atrakcyjne materiały dydaktyczne dla uczniów, które będę wykorzystywać w swojej pracy”, Pani Joanna: „ Jestem wdzięczna za możliwość uczestniczenia w stażu. Wiedza, którą tu zdobyłam, pozwoli mi na efektywniejsze nauczanie przy pomocy metod aktywizujących. Nauka tańców, bardzo ciekawy sposób analizy tekstów literackich – drzewo, chmurka, gałązka (przykłady narzędzi TOC) wzbogaciły mój warsztat. Z pewnością wykorzystam je w mojej pracy. Jestem przekonana, że staż, którego byłam uczestnikiem, przyczynił się do zdobycia wiedzy metodycznej, która pomoże moim uczniom lepiej się uczyć, zdobywać nowe umiejętności i osiągać wysokie wyniki”.

 20161026_094148-1

Staż dla nauczycieli muzyki i plastyki.

Stażyści poznali także metody aktywnego nauczania muzyki i ofertę wydawniczą przedmiotu pod kierunkiem Pani Profesor Honoraty Cybuli. Ułożyli i realizowali ćwiczenia umuzykalniające, obserwowali także zajęcia chóru „Canzonetta” PSM w Iławie. Wzięli udział w zajęciach doskonalenia umiejętności kształcenia głosu dziecięcego, a także w warsztatach rozwijających umiejętność posługiwania się grami i  zabawami muzycznymi. Poznali ćwiczenia muzyczno-ruchowe i doświadczyli możliwości ich zastosowania w praktyce szkolnej. Rozwinęli umiejętności posługiwania się technologią IT w nauczaniu muzyki, poznając program edycji nut. Swoim kunsztem zachwycili podczas uroczystości rozdania certyfikatów, kończącej pobyty stażowe. Lekcje muzyki w Szkole Podstawowej nr 1 im. Armii krajowej w Ostródzie dostarczyły wszystkim wielu pozytywnych emocji i wrażeń artystycznych. Uczennica Amelia: „ Nie wiedziałam, że tak pięknie zaśpiewamy kanon! Dużo śpiewamy z naszą Panią, gramy na flażoletach, ale śpiewanie kanonu było super! Pani z Litwy tak nas poprowadziła, że poradziliśmy sobie.” Uczestniczki szkolenia ucieszyły „Warsztaty metodyczne, rytmiczne, emisja głosu – to obszary, w których ciągle trzeba się rozwijać. Wspólne doświadczenie warsztatowe, pozwoliło nam się zintegrować i nawiązać współpracę – już wymieniamy się materiałami, chcemy realizować wspólne projekty i umawiamy się na następne warsztaty w Ostródzie.”

Warsztat artystyczny plastyków rozwijali artyści Andrzej Filipowicz i Wojciech Gawor. Przewodnikiem w sesjach malarskich, graficznych, ceramice była Pani Marzena Skuratko – Wacławek. Stażyści poznali szereg inspiracji artystycznych do przygotowania oprawy plastycznej świat i uroczystości w swoich środowiskach pracy. Wyjechali z postanowieniem organizacji plenerów artystycznych i rozwijania współpracy.

20161027_085137-1

Staż dla nauczycieli matematyki i biologii.

Przedmioty ścisłe: matematyka i biologia okazały się niezwykle zajmującymi. Warsztatowe propozycje dr Agnieszki Niemczynowicz z UWM: gry i zabawy logiczne w nauczaniu matematyki, grywalizacja, narzędzia IT, metoda pytań i doświadczeń, zajęcia na Uniwersytecie Dzieci w Olsztynie, zainspirowały nauczycieli matematyki do dalszej współpracy nad nowym projektem. Podobnie zadziało się na stażu biologów: Pani dr hab. Agnieszka Piotrowicz – Cieślak, profesor UWM i towarzyszący jej pracownicy naukowi Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego, prowadzący warsztaty dla uczestników projektu, zaproponowali kontynuację i jego rozwijanie, co niezwykle cieszy. Uczestniczka stażu tak mówi: „ Jako przedmiotowcy, nauczyciele matematyki czy biologii, musimy być dużo bardziej konkurencyjni niż inni nauczyciele w naszym kraju. Jeśli chcemy, by dzieci przyszły do Polskiej Szkoły, nasz warsztat pracy, nasze umiejętności, a przede wszystkim skuteczność nauczania, muszą być na najwyższym poziomie. Dlatego staże takie, jak ten, są dla nas bardzo ważne. Spotykamy się w szkole, obserwujemy i prowadzimy lekcje, uczestniczymy w dobrych, efektywnych warsztatach. Zyskujemy też nowy entuzjazm do pracy.”

Stażyści rozwijali także swoje kompetencje językowe, pogłębiali wiedzę o historii i kulturze przez udział w programie towarzyszącym: poznali historię Ostródy i regionu, uczestniczyli w lekcji historii w Muzeum Solidarności w Gdańsku, doświadczali i poznawali prawa fizyki, matematyki, biologii, ekologii podczas zajęć warsztatowych w Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni.

Szczególną oprawę projektowi dało spotkanie inaugurujące, na które zaprosił Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty, Pan Krzysztof Marek Nowacki. Nauczyciele poznali system oświaty w Polsce, przygotowania do jego zmiany oraz przykłady dobrej praktyki.  Spotkanie uświetnili wicewojewoda Warmińsko – Mazurski, Pan Sławomir Sadowski, Rektor Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego prof. dr hab. Ryszard J. Górecki, kanclerz UWM Aleksander Socha, Burmistrz Ostródy Pan Czesław Najmowicz.  Jedna z uczestniczek tak relacjonuje spotkanie:  „ Poczułam się ważnym emisariuszem polskości tam, gdzie pracuję. Moja praca i moja osoba, okazuje się ważna nie tylko na dalekiej Ukrainie, ale także tu, w Polsce. To mnie uskrzydla i daje nową energię do działania”.

Tygodniowe pobyty stażowe okazały się trafną i skuteczną formą rozwijania kompetencji przedmiotowych, metodycznych i psychologicznych nauczycieli polskich szkół, działających poza granicami. „ Poznałam nowe metody pracy, wiele ciekawych stron internetowych, które będę wykorzystywać. Zauważyłam, że do mojej pracy wkroczyła rutyna, a staż na nowo otworzył mnie na nowości. Zintegrowałam się z nauczycielami polonijnymi z wielu krajów. Wymieniłam doświadczenia, wiele się nauczyłam. Dużo nowości wprowadzę do mojej pracy: zmienię strukturę lekcji, będę organizować zajęcia grupowe tak, jak robili to nauczyciele  ze Szkoły nr 1 w Ostródzie. Bardzo dziękuję Panu Piotrowi Bonisławskiemu, który jest wiceprezesem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” za stworzenie takiej płaszczyzny uczenia się w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli”.

20161026_104322