Bez tytułu3333333

         Tygodniowe pobyty stażowe są formą rozwijania kompetencji przedmiotowych, metodycznych i psychologicznych nauczycieli polskich szkół, działających poza granicami. We współpracy z Uniwersytetem Warmińsko – Mazurskim pod okiem doświadczonych metodyków oraz nauczycieli praktyków w szkołach ćwiczeń będziemy doskonalić strategie skutecznego nauczania i uczenia się, umiejętności wykorzystana nowoczesnej technologii w pracy z uczniami, poznawać inspirujące metody i formy pracy, angażujące grupę w proces uczenia się i motywujące do pracy nad rozwojem osobistym.


Staż dla nauczycieli matematyki

obraz1

NOWY TERMIN STAŻU: 2-8.11.2016r.

Miejsce: Ostróda – Olsztyn

Na Wydziale Matematyki i Informatyki UWM, pod kierunkiem Pani dr Agnieszki Niemczynowicz  uczestnicy będą poznawać gry i zabawy logiczne w nauczaniu matematyki, przyswoją zasady grywalizacji – nowoczesnej metody nauczania matematyki, dokonają refleksji jak uczyć lepiej w metodzie pytań i doświadczeń. Będą uczestnikami panelu dyskusyjnego z nauczycielami akademickimi, prowadzącymi zajęcia na Uniwersytecie Dzieci oraz będą mieli okazję obserwować zajęcia Uniwersytetu Dzieci. Ponadto, w szkołach ćwiczeń uczestnicy będą obserwować lekcje matematyki w polskiej szkole, przygotują scenariusz lekcji pod kierunkiem opiekuna stażu i przeprowadzą według niego lekcję w szkole ćwiczeń.

Wszyscy uczestnicy zostaną wyposażeni w elektroniczną wersję wypracowanych materiałów oraz zagadnień omawianych w ramach doskonalenia. Kurs kończy się otrzymaniem świadectwa doskonalenia zawodowego, wydanego przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Podczas stażu przewidziany jest także program towarzyszący: zajęcia warsztatowe w Centrum Eksperyment w Gdyni, Lekcja historii w Muzeum Solidarności w Gdańsku oraz zwiedzanie wybranych miejsc Olsztyna i Ostródy.

Staż skierowany jest do nauczycieli z : Litwy, Ukrainy, Łotwy, Białorusi, Czech, Rosji.

Rekrutacja trwa do: 21.10.2016r.

zal-2-formularz-zgloszeniowy-staz-dlanauczycieli-matematyki

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres: zjazdostroda@gmail.com 


Staż dla nauczycieli biologii

NOWY TERMIN STAŻU: 2-8.11.2016r.

Miejsce: Ostróda – Olsztyn

Na wydziale Biologii i Biotechnologii UWM, pod kierunkiem Pan Profesor Agnieszki Piotrowicz – Cieślak uczestnicy poznają metody nauczania biologii, narzędzia do prowadzenia lekcji biologii, rozwiną swój warsztat pracy na zajęciach z metodyki przedmiotu, będą uczestnikami ćwiczeń laboratoryjnych w pracowniach UWM. Ponadto w szkołach ćwiczeń będą obserwować lekcje biologii w polskiej szkole, przygotują scenariusz lekcji pod kierunkiem opiekuna stażu i przeprowadzą według niego lekcję w szkole ćwiczeń.

Wszyscy uczestnicy zostaną wyposażeni w elektroniczną wersję wypracowanych materiałów oraz zagadnień omawianych w ramach doskonalenia. Kurs kończy się otrzymaniem świadectwa doskonalenia zawodowego, wydanego przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Podczas stażu przewidziany jest także program towarzyszący: zajęcia warsztatowe w Centrum Eksperyment w Gdyni, Lekcja historii w Muzeum Solidarności w Gdańsku oraz zwiedzanie wybranych miejsc Olsztyna i Ostródy.

Staż skierowany jest do nauczycieli z: Litwy, Ukrainy, Łotwy, Białorusi, Czech.

Rekrutacja trwa do: 21.10.2016r.

zal-2-formularz-zgloszeniowy-staz-dlanauczycieli-biologii

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres: zjazdostroda@gmail.com 


Staż dla nauczycieli języka polskiego i wczesnej edukacji

5709-lg

Termin stażu – 23 – 30 października 2016 r.

Miejsce: Ostróda – Olsztyn

Uczestnicy doświadczą interaktywnego poznania literatury dziecięcej w księgarni „Za rogiem”, rozwiną umiejętności językowe pod okiem doktora Sebastiana Przybyszewskiego, wzbogacą swój warsztat pracy o gry, zabawy, aktywizujące metody w nauczaniu języka polskiego, doświadczą narzędzi TOC i możliwości ich zastosowania w pracy z uczniami, rozwiną umiejętność posługiwania się tablicą multimedialną i narzędziami IT. Nauczyciele poznają działania projektowe i animacyjne nowoczesnej biblioteki publicznej. Będą uczestnikami panelu dyskusyjnego z nauczycielami szkoły ćwiczeń. Ponadto w szkole ćwiczeń będą obserwować lekcje języka polskiego i wczesnej edukacji, przygotują scenariusz lekcji pod kierunkiem opiekuna stażu i przeprowadzą według niego lekcję w szkole ćwiczeń. Zostaną wyposażeni w umiejętność animowania prostych tańców grupowych w oparciu o polskie tańce narodowe i ludowe.

Wszyscy uczestnicy stażu zostaną wyposażeni w elektroniczną wersję wypracowanych materiałów oraz zagadnień omawianych w ramach doskonalenia. Kurs kończy się otrzymaniem świadectwa doskonalenia zawodowego, wydanego przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Podczas stażu przewidziany jest także program towarzyszący: zajęcia warsztatowe w Centrum Eksperyment w Gdyni, Lekcja historii w Muzeum Solidarności w Gdańsku oraz zwiedzanie wybranych miejsc Olsztyna i Ostródy.

Staż skierowany jest do nauczycieli z: Litwy, Niemiec, Ukrainy, Belgii, Holandii, Łotwy, Francji, Białorusi, Hiszpanii, Czech, Anglii, Irlandii, Włoch, Norwegii.

Rekrutacja trwa do: 12.10.2016r.

zal-2-formularz-zgloszeniowy-staz-dlanauczycieli-jezyka-polskiego

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres: zjazdostroda@gmail.com 


Staż dla nauczycieli muzyki

Termin stażu – 23 – 30 października 2016 r.original

Miejsce: Ostróda – Olsztyn

Stażyści poznają metody aktywnego nauczania muzyki i ofertę wydawniczą przedmiotu pod kierunkiem Pani Profesor Honoraty Cybula. Będą układać i realizować ćwiczenia umuzykalniające, obserwować zajęcia chóru „Canzonetta” PSM w Iławie. Wezmą udział w zajęciach doskonalenia umiejętności kształcenia głosu dziecięcego. Poddadzą analizie proces uczenia się i nauczania muzyki. Uczestnicy przygotują scenariusz zajęć z muzyki na różnych szczeblach kształcenia i przeprowadzą do w swoich macierzystych placówkach. Wezmą udział w warsztatach rozwijających umiejętność posługiwania się  grami i  zabawami muzycznymi. Poznają ćwiczenia muzyczno-ruchowe i doświadczą możliwości ich zastosowania w praktyce szkolnej. Rozwiną umiejętności posługiwania się technologią IT w nauczaniu muzyki, poznają program edycji nut.

Wszyscy uczestnicy stażu zostaną wyposażeni w elektroniczną wersję wypracowanych materiałów oraz zagadnień omawianych w ramach doskonalenia. Kurs kończy się otrzymaniem świadectwa doskonalenia zawodowego, wydanego przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Podczas stażu przewidziany jest także program towarzyszący: zajęcia warsztatowe w Centrum Eksperyment w Gdyni, Lekcja historii w Muzeum Solidarności w Gdańsku oraz zwiedzanie wybranych miejsc Olsztyna i Ostródy.

Staż skierowany jest do nauczycieli z: Litwy, Ukrainy, Łotwy, Białorusi, Czech, Rosji.

Rekrutacja trwa do: 12.10.2016r.

zal-2-formularz-zgloszeniowy-staz-dlanauczycieli-muzyki

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres: zjazdostroda@gmail.com 

Serdecznie zapraszamy! 🙂

 

Kontakt:  zjazdostroda@gmail.com 
Tel. +48 89 521 36 20
Projekt jest współfinansowany ze środków otrzymanych od MEN  na realizacje zadania: logo„Organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą”.