Warsztaty metodyczne w Norwegii

5 listopada 2016 roku w Porsgrunn (Telemark, Norwegia) miała miejsce niezwykła uroczystość: otwarcie kolejnej polskiej placówki edukacyjnej w Norwegii: Polskiej Szkoły Społecznej i Przedszkola im. M. Grechuty.

porsgrunn

Uroczystość otwarcia szkoły zbiegła się z pasowaniem pierwszaków. Dzieci – także z pozostałych klas – miały okazję zaprezentować swój talent aktorski i muzyczny przed rodzicami i oficjalnymi gośćmi, wśród których znalazł się przedstawiciel ODN SWP – pani Katarzyna Czyżycka. Zaproszenie na otwarcie zapowiada początek dalszej współpracy między Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” a Polskim Stowarzyszeniem Kulturalno – Oświatowym w Telemarku, które prowadzi szkołę. Prezentem podarowanym przez ODN SWP dla szkoły były warsztaty dla nauczycieli, w których wzięła udział cała kadra szkolna i przedszkolna. W czasie warsztatów nauczyciele dowiedzieli się czym jest dwujęzyczność, jak wspomagać język polski jako mniejszościowy oraz jak prowadzić zabawy w języku polskim, aby ułatwić uczniom jego przyswajanie. Ponadto dowiedzieli się czym jest programowanie języka polskiego jako mniejszościowego. Dodatkowo Katarzyna Czyżycka – logopeda dzieci dwujęzycznych – przeprowadziła w ramach zajęć instruktażowych diagnozy logopedyczne uczniów szkoły. Takie diagnozy dały wiedzę nie tylko nauczycielom, ale także rodzicom diagnozowanych dzieci.

imag0804_burst002_cover

Natomiast 6 listopada 2016 roku we Fredrikstad odbyły się warsztaty metodyczne poświęcone dwujęzyczności i zagadnieniom z nią związanych dla kadry Polskiej Społecznej Szkoły Sobotniej im. J. Korczaka we Fredrikstad. W szkoleniu wzięła udział cała kadra nauczycielska. Nauczycielki miały okazję m.in. zweryfikować swoją wiedzę na temat mitów o wadach wymowy dzieci dwujęzycznych oraz interferencji językowej. Dowiedziały się także jak słyszy świat i języki dziecko dwujęzyczne. Rozmawiano również o migracjach powrotowych, ponieważ coraz więcej dzieci z Norwegii reemigruje do Polski. Nauczyciele dowiadywali się ponadto, jakie są mity migracyjne oraz wspólnie wypracowywali plan przygotowania językowego dziecka do wyjazdu do Polski.

imag0820

To nie koniec warsztatów metodycznych w Norwegii. Kolejne – 19 i 20 listopada w Bergen. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z Polską Szkołą w Bergen.

img_0320