Szkolenie biblioteczne w Poznaniu.

W dniach 15-21 lipca 2018 r. odbędzie się Poznaniu szkolenie biblioteczne skierowane do przedstawicieli Polonii pracujących w bibliotekach, zajmujących się organizacją czytelnictwa lub prowadzących  działalność kulturalno – oświatową w bibliotekach na Obczyźnie.

W szkoleniu udział weźmie 12 osób z Białorusi, Czech, Mołdawii, Rosji oraz Ukrainy.

Zajęcia szkoleniowe przygotowane zostały przy współpracy Oddziału Biblioteką Uniwersytecką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Biblioteką Raczyńskich w Poznaniu.

Program merytoryczny szkolenia bibliotecznego obejmuje m. in. zagadnienia dotyczące: podstaw katalogowania książek i gazet, pracy oświatową bibliotek i czytelni, prezentacji zbiorów w postaci cyfrowej, planowania i etapów digitalizacji, cyfryzacji zasobów bibliotecznych, a także ćwiczenia z wyszukiwania zasobów bibliotecznych w katalogach zbiorczych online i Federacji Bibliotek Cyfrowych i współpracę bibliotek.

Ponadto uczestnicy szkolenia wezmą udział w bogatym programie kulturalno-turystycznym, obejmującym m.in. koncert organowy,  wizytę w Centrum Kultury Poznania „Zamek”, zwiedzanie Poznania.

Pobyt pobyt polonijnych bibliotekarzy zakończy się wręczeniem dyplomów i zaświadczeń o ukończeniu szkolenia.

 

Dariusz Łukaszewski

SWP O/Poznań

logo

Projekt jest współfinansowany ze środków otrzymanych od MEN  na realizacje zadania: „Organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim”