Szkolenie dla nauczycieli polonijnych Krajów Beneluksu

Dnia 4. czerwca 2016 r. w Amsterdamie odbyły się kolejne warsztaty organizowane w ramach Lokalnego Ośrodka Metodycznego na Kraje Beneluksu. Prowadzącym całodniowe szkolenie był Pan Sławomir Prusakowski – wykładowca wyższych uczelni, członek KLANZY, psycholog; współpracujący wiele lat z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Tematem zajęć były ”Aktywne metody w nauczaniu szkolnym”. Oferta edukacyjna skierowana została nie tylko do pedagogów, ale także i dla rodziców. To Rodzice byli adresatami wykładu i interesującej prezentacji nt. „Dlaczego warto uczyć polskiego?”

Szkolenie dla nas, dla nauczycieli, okazało się bogatym, inspirującym doświadczeniem. Poznaliśmy wiele rozmaitych metod aktywizujących ucznia, siebie; uczestniczyliśmy w ciekawych zadaniach, wcielaliśmy się w różnorodne role, gdzie musieliśmy być uczniami, ekspertami, nauczycielami czy rodzicami. Nową metodą okazała się dla nas technika „Odwróconej klasy”, „Kto ma jak ja?”, „Wizyta w sklepie”, „Szybka randka lub poznanie”, „Panel ekspertów”…itd.

Zajęcia były wyjątkowo inspirujące i innowacyjne; każdy nauczyciel – uczestnik może je dostosować i zmodyfikować odpowiednio do oczekiwań, potrzeb swojego środowiska, zgodnie z indywidualną wizją i kreatywnością. Pan Prusakowski zaimponował nam swoją kompetencją, profesjonalizmem, pasją i oczywistym zaangażowaniem. Na takie szkolenia nauczyciele polonijni bardzo czekają; są dla nas wzorem, przykładem, lekcją, wskazówką w edukacji dzieci wielojęzycznych. Pewnie dlatego tak widoczna była aprobata wobec tego rodzaju kursu. 35 uczestników wykazywało aktywność, zaangażowanie, czynny udział w dziesięciogodzinnym szkoleniu. Atmosfera zadowolenia, przyjaźni, życzliwości– wręcz entuzjazmu nie opuszczała nas przez cały dzień.

W podsumowaniu usłyszeliśmy, „jaka to radość móc swobodnie mówić w języku polskim w gronie pedagogów” (Pan Krzysztof ); a jedna z Koleżanek stwierdziła, że poczuła się jak w prawdziwej rodzinie! W ewaluacji dominowało słowo „fantastycznie”, „rewelacyjnie” i „chcemy więcej”!!!

I to było dla nas najwspanialszym podziękowaniem: dla Pana Prusakowskiego, dla nas organizatorów– liderów Lokalnego Ośrodka Metodycznego na Kraje Beneluksu, także dla Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Osobne podziękowania kierujemy w stronę Fundacji Polskie Centrum Edukacji i Kultury LOKOMOTYWA, jako współorganizatora zapewniającego lokale na nasz kurs. Serdeczne podziękowania dla Pani Bożeny Kopczyńskiej, Pani Marty van der Haagen, Pani Moniki Fennema oraz szczególnie ciepłe dla Pani Ewy Mączyńskiej za troskę o nas i nieustanny uśmiech. Odczuwamy prawdziwą satysfakcję i autentyczną radość z przeprowadzonego szkolenia! Dziękujemy Uczestnikom za wysoką frekwencję, znakomitą atmosferę i zapraszamy na kolejne spotkania– na „Akademię Polskości” i na Konferencję Metodyczną, które odbędą się w drugiej połowie roku.

Liderzy Lokalnego Ośrodka Metodycznego na Kraje Beneluksu:

Ewa Wasińska – Stok, Gabriela Drwal

MS4xMEBjaWQ= MS4xMEBjaWQ= MS4yQGNpZA== MS40QGNpZA== MS42QGNpZA== MS44QGNpZA== MS44QGNpZA==