Projekt: Uczymy jak uczyć: wsparcie metodyczne edukacji uczniów migracyjnych jest wsparciem nauczycieli i wychowawców oraz kadry zarządzającej i administracyjnej szkół oraz placówek oświatowo-wychowawczych w wiedzę i umiejętności z zakresu edukacji uczniów migrujących. Pośrednimi beneficjentami zostaną także rodzice i uczniowie, którzy zostaną wyposażeni
w karty pracy potrzebne do zajęć w oddziałach przygotowawczych i na indywidualnych zajęciach j. polskiego.

Projekt przygotowany jest dla nauczycieli i specjalistów z:

– przedszkoli,

– szkół podstawowych,

którzy chcą nauczyć się pracować z uczniami cudzoziemskimi oraz uczniami powracającymi z zagranicy.

Ponadto projekt umożliwia wsparcie w zakresie przygotowania materiałów wspomagających pracę nauczycieli z uczniami z doświadczeniem migracyjnym, w tym w oddziałach przygotowawczych oraz stworzenie narzędzi komplementarnych do obowiązujących w szkole podręczników oraz   umiejętności wprowadzania wspólnych form integracji pomiędzy dziećmi cudzoziemskimi oraz dziećmi polskimi, w szczególności rówieśnikami i kolegami ze szkoły, sprzyjające rozwojowi wspólnych zainteresowań oraz bezpieczeństwu dzieci i ograniczeniu zjawisk przemocy i patologii, różnorodnych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz adaptacji szkolnej dzieci, działań mających na celu rozwój współpracy środowiska szkolnego z rodzicami dzieci cudzoziemskich, działań skierowanych na efektywne wsparcie szkoły poprzez rozwój niezbędnych w środowisku wielokulturowym kompetencji nauczycieli, kadry zarządzającej, innych pracowników szkoły i placówki, wychowawców oraz rodziców.

Celami szkolenia są:

– przygotowanie nauczycieli i środowiska szkolnego do pracy z uczniami z doświadczeniem migracyjnym,

– znajomość psychologicznych i neurobiologicznych uwarunkowań dwujęzyczności, dająca nauczycielom wiedzę o sposobie funkcjonowania mózgu uczniów i przez to lepszego dopasowywania działań do ich potrzeb,

– umiejętność diagnozy problemów edukacyjnych i rozwojowych dzieci dwujęzycznych przekładające się na szybkość przeciwdziałania opóźnieniom;

– kształtowanie umiejętności łączenia – korelacji treści związanych z pochodzeniem ucznia (językowych, historycznych i kulturowych) zwiększające efektywność nauki oraz integrację z grupą;

– skuteczna umiejętność wychwytywania specyficznych błędów językowych.

– znajomość socjologii migracji,

– umiejętność rozmowy z rodzicami dzieci cudzoziemskich i migrujących na temat kwestii ich rozwoju emocjonalnego,

– umiejętność rozpoznania problemów ucznia wielokulturowego i sposób przeciwdziałania im (trudności z adaptacją społeczną i integracją grupową)

– wspólną pracę nad kartami pracy mogącymi ułatwić nauczanie w oddziałach przygotowawczych i podczas indywidualnych zajęć z dzieckiem migrującym.

Program szkolenia obejmuje 20 godzin dydaktycznych i konsultacje indywidualne dla uczestników projektu.

Wykładowcy:

prof. Halina Grzymała – Moszczyńska – profesor psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Zawodowo zajmuje się powrotami oraz migracjami. Autor badań naukowych i projektów związanych z dziećmi powracającymi.

Katarzyna Czyżycka – logopeda, językoznawca. Na co dzień pracuje jako terapeuta dzieci dwujęzycznych. Jej pacjentami są młodzi Polacy mieszkający poza Polską w przedziale wiekowym od 2.r.ż – 15. r.ż. Zajmuje się zarówno zaburzeniami językowymi, jak i nauką języka polskiego jako drugiego. Uczy czytania metodą symultaniczno – sekwencyjną. Autorka książeczek dla dzieci pisanych zgodnie z tą metodą.

Renata Kownacka – nauczyciel, animatorka pedagogiki zabawy, autorka wielu książek i programów autorskich, przedstawiciel KLANZA

Uczestnicy projektu w czasie szkolenia mają zapewnione:

– materiały szkoleniowe,

– dwa noclegi z wyżywieniem,

– opiekę merytoryczną wykładowców podczas konsultacji indywidualnych,

– certyfikat ukończenia szkolenia,

– dostęp do kart pracy ze scenariuszami powstałymi w czasie szkolenia,

– atrakcyjny program towarzyszący.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. W pierwszej kolejności przyjmowani będą nauczyciele z miast niebędących stolicami województw oraz wsi.

Miejsce:

Hotel Zamek Pułtusk*** Dom Polonii mieści się w zabytkowym XV-wiecznym Zamku, usytuowanym na wzgórzu, w otoczeniu pieknego parku nad Narwią.

Uważany jest przez wielu za „Perłę Mazowsza, jako jeden z najciekawszych hoteli pod Warszawą.

Ten historyczny, malowniczo położony kompleks stanowi znaczący obiekt hotelowo – gastronomiczno – konferencyjny na mapie tak Mazowsza jak i całej Polski. Hotel w Zamkudysponuje 102 miejscami noclegowymi w 54 pokojach a hotel na Podzamczu – 60 miejscami noclegowymi w 38 pokojach. Proponujemy Państwu do wyboru pokoje w prostym, eleganckim i funkcjonalnym stylu, idealnym dla stworzenia przyjemnej i gościnnej aury.

Aby zapisać się na szkolenie, należy wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się poniżej do 24 października 2017. Odpowiedzi zwrotne będziemy wysłać do Państwa najpóźniej 6 listopada 2017 r.