Projekt: Uczymy jak uczyć: wsparcie metodyczne edukacji uczniów migracyjnych jest wsparciem nauczycieli i wychowawców oraz kadry zarządzającej i administracyjnej szkół oraz placówek oświatowo-wychowawczych w wiedzę i umiejętności z zakresu edukacji uczniów migrujących. Pośrednimi beneficjentami zostaną także rodzice i uczniowie, którzy zostaną wyposażeni
w karty pracy potrzebne do zajęć w oddziałach przygotowawczych i na indywidualnych zajęciach j. polskiego.

Projekt przygotowany jest dla nauczycieli i specjalistów z:

– przedszkoli,

– szkół podstawowych,

którzy chcą nauczyć się pracować z uczniami cudzoziemskimi oraz uczniami powracającymi z zagranicy.

Ponadto projekt umożliwia wsparcie w zakresie przygotowania materiałów wspomagających pracę nauczycieli z uczniami z doświadczeniem migracyjnym, w tym w oddziałach przygotowawczych oraz stworzenie narzędzi komplementarnych do obowiązujących w szkole podręczników oraz   umiejętności wprowadzania wspólnych form integracji pomiędzy dziećmi cudzoziemskimi oraz dziećmi polskimi, w szczególności rówieśnikami i kolegami ze szkoły, sprzyjające rozwojowi wspólnych zainteresowań oraz bezpieczeństwu dzieci i ograniczeniu zjawisk przemocy i patologii, różnorodnych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz adaptacji szkolnej dzieci, działań mających na celu rozwój współpracy środowiska szkolnego z rodzicami dzieci cudzoziemskich, działań skierowanych na efektywne wsparcie szkoły poprzez rozwój niezbędnych w środowisku wielokulturowym kompetencji nauczycieli, kadry zarządzającej, innych pracowników szkoły i placówki, wychowawców oraz rodziców.

Celami szkolenia są:

– przygotowanie nauczycieli i środowiska szkolnego do pracy z uczniami z doświadczeniem migracyjnym,

– znajomość psychologicznych i neurobiologicznych uwarunkowań dwujęzyczności, dająca nauczycielom wiedzę o sposobie funkcjonowania mózgu uczniów i przez to lepszego dopasowywania działań do ich potrzeb,

– umiejętność diagnozy problemów edukacyjnych i rozwojowych dzieci dwujęzycznych przekładające się na szybkość przeciwdziałania opóźnieniom;

– kształtowanie umiejętności łączenia – korelacji treści związanych z pochodzeniem ucznia (językowych, historycznych i kulturowych) zwiększające efektywność nauki oraz integrację z grupą;

– skuteczna umiejętność wychwytywania specyficznych błędów językowych.

– znajomość socjologii migracji,

– umiejętność rozmowy z rodzicami dzieci cudzoziemskich i migrujących na temat kwestii ich rozwoju emocjonalnego,

– umiejętność rozpoznania problemów ucznia wielokulturowego i sposób przeciwdziałania im (trudności z adaptacją społeczną i integracją grupową)

– wspólną pracę nad kartami pracy mogącymi ułatwić nauczanie w oddziałach przygotowawczych i podczas indywidualnych zajęć z dzieckiem migrującym.

Program szkolenia znajduje się tutaj.

Lucyna Bzowska nauczycielka, instruktorka tańca ludowego, superwizorka i trenerka. Od ponad 20 lat wdraża pedagogikę zabawy w proces dydaktyczny i wychowawczy. Szkoli nauczycieli. Swoimi doświadczeniami dzieli się w publikacjach kierowanych do nauczycieli klas I-III („Uczymy się bawiąc – propozycje bloków tematycznych, zabaw i metod aktywizujących w klasach I-III”, „Uczymy się, bawiąc z  Nowym Elementarzem”, „Z zabawą i bajką w świecie sześciolatka”, „Inspirowane folklorem. Zabawy muzyczno-ruchowe oparte na polskiej muzyce ludowej”, „Folkowa zabawa – integracyjne formy polskich tańców ludowych, Zabawy z wełną)”.

Katarzyna Czyżycka – logopeda, językoznawca. Na co dzień pracuje jako terapeuta dzieci dwujęzycznych. Jej pacjentami są młodzi Polacy mieszkający poza Polską w przedziale wiekowym od 2.r.ż – 15. r.ż. Zajmuje się zarówno zaburzeniami językowymi, jak i nauką języka polskiego jako drugiego. Uczy czytania metodą symultaniczno – sekwencyjną. Autorka książeczek dla dzieci pisanych zgodnie z tą metodą.
Z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli SWP związana od 2014 roku. Koordynator Lokalnych Ośrodków Metodycznych i dyrektor programowy ODN SWP.

Uczestnicy projektu w czasie szkolenia mają zapewnione:

– materiały szkoleniowe,

– dwa noclegi z wyżywieniem,

– opiekę merytoryczną wykładowców podczas konsultacji indywidualnych,

– certyfikat ukończenia szkolenia,

– dostęp do kart pracy ze scenariuszami powstałymi w czasie szkolenia,

– atrakcyjny program towarzyszący.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. W pierwszej kolejności przyjmowani będą nauczyciele z miast niebędących stolicami województw oraz wsi.

Miejsce:

Dom Polonii w Ostródzie – Idealna lokalizacja obiektu położonego w samym centrum miasta Ostróda, niedaleko Jeziora Drwęckiego sprzyja swobodnemu korzystaniu z atrakcji turystycznych i kulturalnych miasta. Położony niedaleko dworca kolejowego i autobusowego ułatwia komunikację z innymi częściami Polski. Posiada parking.

Aby zapisać się na szkolenie, należy wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się poniżej do 15 września 2017. Odpowiedzi zwrotne będziemy wysłać do Państwa 19 września 2017 r.