Szkolenie LOMu Galway

W ramach Lokalnego Ośrodka Metodycznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” działającego w Irlandii w sobotę 26.11.16 po zajęciach, nauczyciele z Polskiej Szkole Altogheter w Newbrigde spotkali się na 3 godzinnym szkoleniu. Razem tworzyliśmy szkolny katalog dobrych praktyk (w zakresie metod, form, środków dydaktycznych) wymienialiśmy się sprawdzonymi pomysłami na lekcje, zastanawialiśmy się nad misją szkoły,pracowaliśmy nad scenariuszami zajęć dla szkoły polonijnej do kl. 3 szkoły podstawowej oraz zapoznaliśmy się z założeniami pedagogiki zabawy i kilkoma sposobami wykorzystania chusty Klanzy podczas pracy z uczniami.

Szkolenie zostało bardzo dobrze ocenione przez uczestników, w opiniach zwrotnych prosili o więcej takich spotkań. Pragnę gorąco podziękować dyrekcji szkoły Altogheter w Newbrigde za pomoc w zorganizowaniu szkolenia i  zaproszenie do szkoły. Równie serdecznie dziękuję wszystkim Nauczycielom za czynny udział w szkoleniu, wspaniałą atmosferę i podzielenie się swoim cennym doświadczeniem zawodowym jak również wyzwaniami w cosobotniej pracy w szkole polonijnej.

Agnieszka Grochola, doradca metodyczny LOM Galway

 

2 3 1