Szkolenie metodyczne w Iwoniczu-Zdroju dla nauczycieli polonijnych z Ukrainy

 

W dniach 17.11 – 21. 11. 2017 r. w Iwoniczu-Zdroju odbędzie się szkolenie dla 25 nauczycieli ze Wschodu (Ukrainy), pt. Doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli języka polskiego i uczących w języku polskim.

Liczba godzin dydaktycznych: 25

Program szkolenia:

Szkolenie zostało podzielone na trzy bloki tematyczne:

I – Dwujęzyczność w nauczaniu języka polskiego jako obcego

II – Metody aktywizujące w nauczaniu języka polskiego

III – Historia, geografia, kultura Polski w nauczaniu szkół polskich i polskojęzycznym
w krajach post-radzieckich

Treści programowe:

 1. Dwujęzyczność.
 2. Certyfikacja.
 3. Standardy wymagań egzaminacyjnych poziomujących znajomość języka polskiego jako obcego
 4. Uczenie się i nauczanie języka jako obcego.
 5. Tworzenie przykładowych szkiców konspektowych.
 6. Wybrane metody aktywizujące.
 7. Tworzenie własnych projektów .
 8. Planowanie lekcji. Scenariusz/ konspekt  lekcji.
 9. Opracowanie przykładowych scenariuszy lekcji.
 10. Wybrane zagadnienia z zakresu historii, geografii, kultury Polski w nauczaniu polskim
  i polsko-języcznym na Wschodzie ze szczególnym uwzględnieniem Ukrainy.
 11. Praktyczne tworzenie własnych projektów edukacyjnych.
 12. Planowanie i wprowadzanie treści z zakresu historii, kultury, geografii, itp., korelacje treściowe w praktyce.

Główne cele szkolenia:

 • Zapoznanie z pojęciem dwujęzyczności;
 • Zapoznanie z różnymi sposobami oraz stopniami nauki języka polskiego jako obcego;
 • Zapoznanie z systemem certyfikacji języka polskiego jako obcego;
 • Zapoznanie z opisem kompetencji w języku polskim jako obcym na poszczególnych poziomach biegłości językowej;
 • Zapoznanie z metodami aktywizującymi na lekcjach języka polskiego;
 • Zapoznanie z efektywnym planowaniem lekcji;
 • Zapoznanie uczestników z istniejącymi możliwościami korelacji przedmiotowej na styku języka polskiego – historii – geografii i kultury polskiej w nauczaniu polskim
  i polskojęzycznym.

Prowadzący: dr hab. Andrzej Bonusiak, prof. UR; dr Barbara Januszkiewicz; dr Rafał Mazur

Szkolenie organizowane przez Rzeszowski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

Projekt jest współfinansowany ze środków otrzymanych od MEN  na realizacje zadania: „Organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim”.