Szanowni Państwo,

w ramach budowy sieci Lokalnych Ośrodków Metodycznych zapraszamy wszystkich kandydatów na doradców metodycznych na webinarium  z prof. J. Cieszyńską. Wykład online „Wpływ lewego oka i lewego ucha na uczenie się.” odbędzie się 27 października  o godzinie 21:00 polskiego czasu.

Aby wziąć udział w webinarium należy przesłać formularz kontaktowy  do 24 października na adres lokalny.osrodek.metodyczny@gmail.com w temacie wiadomości wpisując „Webinarium z prof. J. Cieszyńską”. Poprzez zgłoszenie na webinarium deklarują Państwo chęć współpracy w ramach budowy sieci LOM .

jagodacieszynska

prof. dr hab. Jagoda Cieszyńska– przez 28 lat  psycholog-logopeda w Zespole Diagnozy i Terapii, a obecnie pełni funkcję dyrektora merytorycznego w portalu konferencje-logopedyczne oraz w Centrum Metody Krakowskiej. Prowadzi badania naukowe obejmujące zagadnienia dotyczące problemów związanych z dysleksją, dwujęzycznością i dyglosją, nabywania i rozwoju systemu językowego dzieci niesłyszących, metod diagnozowania dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej (autystycznych, z alalią, z afazją, z Zespołem Aspergera z porażeniem mózgowym oraz obniżeniem sprawności intelektualnej) i metod badania rozwoju funkcji poznawczych u dzieci w wieku niemowlęcym, poniemowlęcym i przedszkolnym.